5 LAT MINĘŁO… CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ OD OBJĘCIA NASZEJ PARAFII PRZEZ KS. BOGUSŁAWA PASIERBA

14 sierpnia 2021r. minęła 5 rocznica objęcia urzędu Proboszcza przez ks. Bogusława Pasierba w naszej parafii. Dziękując Opatrzności Bożej za to, że ks. Proboszcza Bogusława posłała do nas, parafian: Bytomska, Bełdna – Konic, Rozdziela i Żegociny i będąc ogromnie wdzięcznymi samemu Księdzu Proboszczowi za wszystko co robi dla naszej wspólnoty parafialnej w aspekcie duchowym i materialnym, pragniemy przypomnieć co wydarzyło się w okresie od 14.08.2016 do 14.08.2021r.

Aspekt duchowy:

Ksiądz Proboszcz troszczy się o rozwój duchowy każdego z nas. Pragnie byśmy wszyscy byli dobrymi ludźmi tu na ziemi, w po śmierci, byśmy osiągnęli niebo. Dlatego:

 1. Wprowadzono wtorkowe  nabożeństwo do naszego Patrona Św. Mikołaja,
 2. Wprowadzono nabożeństwo do Świętej Rity
 3. Wprowadzono nabożeństwo Fatimskie przez 6 miesięcy od maja do października w kościele w Żegocinie ( wcześniej w Żegocinie było tylko w maju, a w Rozdzielu raz w sierpniu),
 4. Od 6 grudnia 2019r. trwa peregrynacja figury Świętego Mikołaja  po parafii, aby pogłębić kult Świętego w naszych rodzinach,
 5. Wprowadzono w kościele całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu w każdy piątek ( od wiosny do jesieni) oraz godzinną adorację w soboty przed wieczornym nabożeństwem,
 6. Wprowadzono Msze święte dla dzieci o godz. 11.00 w każdą niedzielę,
 7. Zwiększono liczbę niedzielnych Mszy świętych: msze o godz. 9.45 i 14.00,
 8. W soboty wieczorem celebrowane są Msze święte z liturgią niedzielną dla osób, które z ważnych powodów nie mogą uczestniczyć we mszy św. niedzielnej,
 9. W trudnym czasie pandemii pełnione były dyżury kapłanów w konfesjonałach,
 10. Aby ułatwić parafianom ( zwłaszcza chorym, pracującym za granicą) i gościom uczestnictwo w mszach i innych nabożeństwach uruchomiono w czasie pandemii w Marcu 2020r. transmisje internetowe,
 11. Umożliwiono transmisje ogólnopolskich i regionalnych koncertów  z naszego kościoła w TVP  i TV 28,
 12. Umożliwiono organizację w kościele Orszaku Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej,
 13. Stworzono warunki dla spotkań grup młodzieżowych, dziecięcych, zespołów wokalnych i muzycznych oraz innych działających przy parafii.
 14. Zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży zaangażowanych w pracę przy parafii (DSM. LSO, KSM) w Bieszczady  w 2018 ( na 5 dni wyjechało 86 osób) i do Grecji 2019 (na 9 dni  wyjechało 56 osób).
 15. W trosce o dobre wychowanie dzieci i młodzieży i ich właściwy rozwój duchowy, ksiądz Proboszcz współpracował z dyrekcjami szkół i uczestniczył zawsze w ważnych szkolnych wydarzeniach.

Pielgrzymki zagraniczne:

Uczestniczyło w nich wielu wiernych z naszej parafii i sąsiednich. Odbyły się pielgrzymki do:

 1. Medziugorie  ( autokarowa) 2016,
 2. Fatima ( samolotowo – autokarowa) w lipcu 2017,
 3. Fatima ( samolotowo – autokarowa) we wrześniu 2017,
 4. Grecja (samolotowo – autokarowa) 2018,
 5. Ziemia Święta ( samolotowa) 2018,
 6. Grecja dla młodzieży ( autokarowa) 2019,
 7. Meksyk ( samolotowa) 2019,
 8. Włochy ( autokarowa) 2019.

Pielgrzymki krajowe:

Pielgrzymowaliśmy też dzięki zaangażowaniu naszego ks. Proboszcza do: do Dębowca, Miejsca Piastowego, Dukli, Lichenia, Kalisza, Torunia, Łagiewnik, Centrum Jana Pawła II w Krakowie, Częstochowy, Zakopanego – Krzeptówek i do Sanktuariów w najbliższej okolicy ( przeważnie pieszo): Limanowa, Pasierbiec, a także do św. Szymona z Lipnicy.

Szacunek i pamięć o poprzednikach:

Ks. Proboszcz Bogusław Pasierb otacza szacunkiem poprzedniego proboszcza ks. Leszka Dudziaka i dobrze  z nim współpracuje. Zawsze uczestniczy w wyjazdach na groby swoich poprzedników: ks. kanonika Wojciecha Białasa i ks. Prałata Antoniego Poręby, modli się wraz z nami parafianami przy ich grobach, odprawia msze święte w intencji zmarłych proboszczów, okazując im szacunek i ucząc nas parafian miłości i szacunku dla tych, którzy całe życie poświecili w służbie Bogu i parafii.  Dba o groby spoczywających na cmentarzu proboszczów i innych kapłanów. Szanuje i docenia ich trud, pracę i starania w rozwój  tej dużej rodziny – naszej parafii.

Aspekt materialny:

Od początku objęcia parafii Żegocina ks. Proboszcz okazał się bardzo dobrym gospodarzem. Stara się o  poprawę wyglądu kościołów: w Żegocinie i w Rozdzielu i ich otoczenia,  cmentarzy w Żegocinie ( starego i obecnego) budynków parafialnych i ich otocznia oraz zabiega o  ośrodki na remonty z funduszy. Oto co udało się zrobić w minionym pięcioleciu.Ksiądz proboszcz wystarał się o dotacje na:

 • Placówkę Wsparcia Dziennego przy parafii,
 • remont drogi procesyjnej wokół kościoła w Żegocinie,
 • remont alejki na cmentarzu od bramy dolnej do cmentarza wojskowego,
 • odwodnienie, izolacja i wzmocnienie fundamentów kościoła w  Żegocinie.
 • ocieplenie, wykonanie nowej elewacji drewnianej w kościele w Rozdzielu.
 • Dzięki Jego zabiegom i wsparciu parafian wykonano:
 • odwodnienie kościoła,
 • ogrzewanie nadmuchowe kościoła,
 • remont drogi procesyjnej wokół kościoła parafialnego i założenie nowych lamp oświetleniowych,
 • podjazd dla niepełnosprawnych na plac kościelny,
 • schody na plac kościelny dolne i górne z poręczami,
 • wymianę 3 drzwi bocznych do kościoła,
 • ocieplenie plebanii,
 • monitoring zewnętrzny i wewnętrzny plebanii i kościoła
 • pokrycie dachu dachówką, ocieplenie poddasza oraz założenie paneli,
 • remont wewnątrz plebanii ( wymiana okien, drzwi, remont poddasza, malowanie mieszkań,)
 • remont centralnego ogrzewania i wymiana pieca,
 • zaadaptowano parter plebanii oraz totalny remont pod Placówkę Wsparcia Dziennego,
 • wyposażono parteru plebanii ( pomieszczeń )  dla potrzeb dzieci i młodzieży,
 • otwarto Placówkę Wsparcia Dziennego – 2017,
 • rewitalizację otoczenia plebanii ( staw, alejki, ścięto drzewa, posiano trawniki, odwodniono teren),
 • wykonano alternatywną drogę dojazdową do plebanii i część nowego ogrodzenia,
 • uporządkowano cmentarz parafialny, wycięto stare drzewa zagrażające bezpieczeństwu, krzewy oraz usunięto korzenie,
 • wykonano bramę wjazdowa dolną do cmentarza oraz alejkę cmentarną z kostki granitowej od bramy do cmentarza wojskowego i założono oświetlenie komponujące się z oświetleniem przy kościele,
 • wyremontowano nagłośnienie na cmentarzu,
 • uporządkowano skarpę przy parkingu obok cmentarza ( wycięto drzewa, krzewy, położono folię, nasadzono krzewy płożące),
 • zakupiono czerwone pokrycia na ławki do kościoła na zimę.
 • Zakupiono nowe relikwiarze na relikwie św. Ojca Pio,św. Rity i św. Kazimierza, a także nowe puszki do przechowywania Najświetszego Sakramentu
 • Zakupiono nowe ornaty do celebry Mszy świętych
 • Zakupiono ciągnik-kosiarkę typu Honda, nowe dywany do kościoła i wiele wiele innych rzeczy o których nie informujemy

Ksiądz Proboszcz Bogusław  Pasierb kończąc pięciolecie pracy w naszej parafii serdecznie dziękuje swojemu poprzednikowi ks. Leszkowi Dudziakowi za pełną wzajemnego szacunku współpracę i wszelką pomoc. Księżom  współpracownikom, wikariuszom poprzednim i obecnym:  za pracowitość, odpowiedzialność, zrozumienie, pasję. Radzie Duszpasterskiej, wszystkim grupom działającym przy parafii ( dziecięcym , młodzieżowym i osób dorosłych), wszystkim parafianom  za zrozumienie, wsparcie i życzliwość.

My  parafianie dziękujemy Drogiemu Księdzu Proboszczowi za to, że nieustannie uczy nas, że parafia jest rodziną rodzin. Za to, że dba o nasz rozwój indywidualny i społeczny w różnych aspektach, że troszczy się, byśmy  czuli się w kościele jak u siebie w domu, by zawsze była w parafii dobra, miła, życzliwa atmosfera, byśmy mieli zaufanie do siebie i  do swojego proboszcza, byśmy nigdy nie bali się przyjść do proboszcza i z nim porozmawiać, tak po przyjacielsku, po bratersku. Dziękujemy  za wszelkie dobro, ogrom wykonanej pracy i życzliwość, za  otwartość na rozmowę. Za „serce na dłoni”. Bóg zapłać!

Zapewniamy o nieustannej modlitwie!

Powitanie Księdza Proboszcza 14.08.2016r.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HVp_QpkRl4U

Zapraszamy do galerii zdjęć z niektórych wydarzeń pięciolecia.