Porządek adoracji w Wielki Piątek

20.oo    Bytomsko,  Górczyna, Zadziele

21.oo    Nagórze Góry,  Przybyszówka i osiedle nad parkingiem

22.oo    Patrówka, Nadole. Piechówka, Brzegi

23.oo    Nowa Wieś, Bełdno i Konice


Każda grupa niech prowadzi adorację przez pół godziny a następnie módlmy się w ciszy. Materiały u kapłanów.