aktualnie posługujący

Ksiądz Proboszcz:

Ks. Bogusław Pasierb – (od 2016 r.)

Czuwa nad całokształtem pracy duszpasterskiej w parafii, odpowiada za kancelarię oraz sprawy gospodarcze i finansowe, opiekuje się Radą Parafialną i Caritas.

Księża Wikariusze:


Ks. Andrzej Basiaga – (od 2019 r.)


Ks. Sylwester Pustułka – (od 2020 r.)

opiekuje się Dziewczęcą Służbą Maryjną, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Młodzieżowym Zespołem Muzycznym, przygotowuje młodzież klas VII i VIII do bierzmowania, głosi kazania do dzieci, prowadzi Drogi Krzyżowe dla młodzieży oraz w roku św. Józefa comiesięczne nabożeństwa ku czci św. Józefa . Prowadzi rozważania Słowa Bożego na Facebooku. Jest administratorem parafialnej strony internetowej i kanału parafialnego na Youtube.

Katechizuje w Zespole Szkół w Żegocinie i Szkole Podstawowej w Rozdzielu

Jest dekanalnym duszpasterzem młodzieży

Księża Rezydenci:


Ks. Leszek Dudziak –  (od 2016 r.) – posługuje w konfesjonale

Ks. Jan Wąchała – (od 2018 r.) – posługuje w konfesjonale