II procesja fatimska

DRUGA PROCESJA FATIMSKA

„Drugie spotkanie z dziećmi przypadało na uroczystość św. Antoniego, patrona fa­timskiej parafii (chodzi o św. Antoniego Padewskiego, który urodził się w Lizbonie i jest czczony w całej Portugalii). Był to dzień parafialnego odpustu, na któ­rym zgromadzili się wszyscy mieszkańcy wioski. Wieść o objawieniach rozniosła się już po okolicy i tego dnia w dolinie Cova da Iria zgromadziło się około pięćdziesięciu osób. Matka Najświętsza pojawiła się zgodnie z daną obietnicą i powiedziała: Chcę, żebyście przyszły tutaj trzynastego dnia przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiały różaniec.  Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo do nieba. Ty jednak Łucjo tu zostaniesz przez jakiś czas. Pan Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Potem Maryja otworzyła dłonie, z których spłynęło światło. W nim dzieci ujrzały siebie tak, jak gdyby były pogrążone w Bo­gu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w części światła, któ­re wznosiło się do nieba, natomiast Łucję otaczały promienie spływające w dół. Przed prawą dłonią Maryi dzieci zobaczy serce, w które były wbite ciernie. Dzieci zrozumiały, że jest to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości żą­dające zadośćuczynienia”

13 czerwca 2022 r.  o 18.00 w naszej parafii  po Mszy św. celebrowanej przez ks. Proboszcza,  ks. Sylwestra i ks. Jana rozpoczęło się II Nabożeństwo Fatimskie w tym roku. Prowadził go ks. Sylwester, niestety z powodu deszczu  różaniec odmówiono w kościele. Odmawiały  go siostry z Róży Różańcowej Św. Weroniki z Żegociny.  Mimo deszczowej pogody nabożeństwo zgromadziło dużo parafian.