SPOTKANIE INTEGRACYJNE SCHOLI  PARAFIALNEI I KANTORÓW

  21 czerwca zakończenie roku szkolnego i katechetycznego, stąd też w piątek 14 czerwca 2024r.  odbyło się spotkanie integracyjne Scholi Parafialnej i kantorów, jako wyraz wdzięczności za całoroczną pracę. Spotkanie odbyło się w Kinie „Za Rogiem”, gdzie dzieci i młodzież obejrzeli film oraz zostali poczęstowani popcornem, sokiem, a w przerwie filmu pizzą.  Schola skupia dzieci przedszkolne, które ukończyły 6 lat oraz z  klas 1-5 szkół podstawowych z terenu parafii. Są też starsze  dziewczęta grające na flecie poprzecznym i skrzypcach .  Próby odbywają się we czwartki po wieczornej mszy świętej w salce na plebanii.  Kantorzy to chłopcy i dziewczęta  śpiewający psalmy z klas od 2 SP – do klasy 1 LO. Scholką i kantorami kieruje Pani Organistka Małgorzata Świątko.  Ksiądz Robert Osak obecny na spotkaniu  podziękował zebranym za piękny śpiew i zaangażowanie w pracę przy parafii. Dziękujemy rodzicom za współpracę i umożliwienie dzieciom brania udziału w zajęciach i występach.  Dziękujemy Pani Organistce za całoroczną pracę z dziećmi i młodzieżą naszej parafii. Zapraszamy chętne dzieci i młodzież do współpracy po wakacjach.