ZANIEŚLI  IM  DAR  MODLITWY

Jak co roku w sobotę 23 czerwca odbyła się czerwcowa Msza św. na naszym cmentarzu parafialnym. Bardzo licznie wzięli w niej udział parafianie i goście, którzy zanieśli zmarłym dar modlitwy. Całej uroczystości, która rozpoczęła się punktualnie o godz. 15.30, przewodniczył ks. Bogusław  Pasierb proboszcz parafii. Ołtarz został ustawiony w centralnej części cmentarza przed kaplicą w której spoczywają zmarli proboszczowie naszej parafii. Uwagę zwracał ustawiony nad ołtarzem obszerny namiot firmy Gawłowicz. Przed Mszą św. pośród grobów znajdujących się na cmentarzu odbyła się procesja, która zatrzymała się w czterech wybranych miejscach, jakby w czterech punktach stacyjnych. W każdym z nich odbyła się modlitwa kolejno za zmarłych kapłanów, rodziców i krewnych uczestników modlitwy, zmarłych parafian oraz wszystkich wiernych zmarłych, wśród których wyszczególniono tych, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny lub innych narodów. Bezpośrednio po zakończonej procesji rozpoczęła się Msza św. Niektórzy podeszli w pobliże ołtarza, inni uczestniczyli we Mszy św., trwając przy grobach swoich bliskich zmarłych. Homilię wygłosił ks. Piotr  Klóska. Najpierw przestrzegł przed niebezpieczeństwem powierzchownego i jedynie zewnętrznego przeżywania życia, analogicznie do możliwości bardzo powierzchownego odwiedzania grobów swoich bliskich, kiedy niektórym wydaje się, że najważniejsze jest postawienie na grobie kwiatów i zniczy oraz odwiedzenie w tym dniu jak największej liczby grobów. Z tego powodu w zachowaniach niektórych dostrzega się pośpiech i zabieganie. Następnie zwrócił uwagę na potrzebę odnalezienia w swoim życiu tego, co najważniejsze, co przetrwa granicę śmierci. Tym czymś, a dokładniej tym kimś jest Jezus Chrystus oraz miłość, którą Jezus rodzi w ludzkich sercach. Ta miłość pozwala na czynienie dobra i dążenie ku Bogu, czyli ostatecznie ku świętości. Na zakończenie nabożeństwa, po błogosławieństwie. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim, którzy pomogli przygotować mszę św. i tym, którzy na co dzień dbają o miejsce wiecznego spoczynku.