ZŁOTY JUBILEUSZ  KAPŁAŃSTWA

23 czerwca  2024 roku, w kościele parafialnym w Żegocinie miał miejsce piękny jubileusz – 50-lecie posługi kapłańskiej. Świętował  – ksiądz rezydent Jan Wąchała. Jubileuszowa Msza Święta odbyła się o godzinie 11:00, a głównym celebransem był ks. Sławomir Andrzej Wrona – kombonianin pracujący obecnie na misji w Madagaskarze. Współcelebransami byli też: ks. Jubilat,  ks. Marcin Płaneta  pracujący w parafii Świebodzin koło Tarnowa, ks. Leszek Dudziak, ks. Piotr Klóska
W liturgii Eucharystycznej uczestniczyli także przedstawiciele parafian, w których pracował ks. Jan. Ks. Sławomir wygłosił homilię, w której przywołał zasługi Jubilata przez całe 50 lat kapłaństwa oraz złożył mu życzenia. Swoje życzenia skierował także obecny proboszcz parafii Żegocina – ks. Bogusław Pasierb.   Na zakończenie Mszy z licznymi życzeniami i symbolicznymi bukietami kwiatów udały się do Jubilata delegacje: Rady Parafialnej, Caritas, LSO, DSM.  „ Czcigodny Jubilacie, Księże Janie! Pan w swej boskiej mądrości zawsze w odpowiednim czasie powołuje ludzi i wyznacza im odpowiednie zadania. Dlatego wierzymy, że w życiu nie ma przypadków i zapewne to, ze Bóg powołując Ciebie przed pięćdziesięcioma laty do stanu kapłaństwa, posłał Cię do pracy w swojej winnicy, abyś ludzi doprowadził do nieba. Dzisiaj z okazji Twojego pięknego jubileuszu 50- lecia święceń kapłańskich i z okazji Imienin pragniemy podziękować Bogu za dar Twego kapłaństwa, a Tobie, Drogi Księże, w imieniu wszystkich parafian z całego serca dziękujemy za Twoje wielkie, otwarte, kapłańskie serce. Dziękujemy za godziny spędzone w konfesjonale, za uśmiech, za dobre słowo. Dziękujemy Ci, że jesteś prawdziwym świadkiem Chrystusa pośród nas i życzymy, aby Ten, który wybrał Ciebie i uczynił swoim kapłanem, nadal hojnie Ci błogosławił, pomnażał siły i obdarzał zdrowiem i radością. Niech Maryja – Matka Kapłanów – czuwa nad Tobą i wyprasza potrzebne łaski na dalsze lata owocnej posługi, a my – parafianie Żegociny, mając Cię w swoich sercach, obiecujemy nadal wspierać modlitwa. Szczęść Boże!”
Na zakończenie uroczystości, głos zabrał sam Jubilat, który z sentymentem odniósł się do minionych 50 lat kapłaństwa. Podziękował także wszystkim obecnym za przybycie i wspólną modlitwę –  duchownym, delegacjom z poprzednich parafii, w których to pełnił posługę proboszcza.    Na koniec nabożeństwa w kościele  udzielił wiernym Bożego błogosławieństwa.