PIELGRZYMKA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY NASZEJ PARAFII NA JASNĄ GÓRĘ

Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Nauczycielu, co mam czynić?”. Nauczyciele,  Wychowawcy i pracownicy szkół  naszej parafii uczestniczyli  w pielgrzymce już 35 raz. 2 lipca dzień pielgrzymki rozpoczęli modlitwą przed obrazem Jasnogórskiej Pani, a potem na Szczycie, gdzie Eucharystię celebrował bp Piotr Greger z diecezji bielsko-żywieckiej. W homilii przypomniał on, że zadaniem szkoły jest kształcić przekazując wiedzę i wychowywać w oparciu o trwały system wartości. – Szkoła nie może być przestrzenią indoktrynacji – zaznaczył stanowczo. Przypomniał też, że wobec ogromnej polaryzacji społecznej, jawi się konieczność twórczego dialogu wszystkich, którzy „na swoich barkach niosą odpowiedzialność za dziś i jutro polskiej szkoły”. Na zakończenie pielgrzymki nauczyciele zgromadzili się na Nabożeństwie Drogi Krzyżowej, by „potopem zalać” jasnogórskie Wały. Po Drodze Krzyżowej w drodze do domu pod przewodnictwem ks. proboszcza Bogusława Pasierba modlili się Różańcem zawierzając Maryi oświatę i osobiste sprawy. Dziękujemy ks. Proboszczowi za wspólną modlitwę, a wszystkim pielgrzymom za udział.