Apostolstwo Trzeźwości

Celem Apostolstwa Trzeźwości jest modlitwa za osoby uzależnione oraz ich Rodziny z prośbą o łaskę uwolnienia od tego nałogu oraz wspomaganie Rodzin dotkniętych problemem uzależnień w sferze duchowej, intelektualnej i moralnej.

Spotkania grupy modlitewnej Apostolstwa Trzeźwości odbywają się w każdą Pierwszą Sobotę miesiąca na plebanii.

Nasze apostolstwo liczy ok.   osób. Opiekunem tej grupy jest ks. Andrzej.

Wszystkich, którzy pragną się modlić o trzeźwość swoich Rodzin lub wspomagać swoją modlitwą o trzeźwość naszej Ojczyzny z serca zapraszamy.