Wszystkie wpisy, których autorem jest Robert Osak

DRUGI DZIEŃ ODPUSTU PARAFIALNEGO

 Wewnętrzna uroczystość odpustowa w Parafii Żegocina miała miejsce w śnieżny dzień, poniedziałek 6 grudnia 2021 roku. Centralnym punktem uroczystości była suma, która zgromadziła wielu czcicieli Świętego Mikołaja. Nabożeństwo celebrowane było przez pięciu kapłanów: ks. Mariusza Jachymczaka ( proboszcza parafii Lipnica Murowana), który wygłosił piękną homilię poświęconą Świętemu Mikołajowi, wzorowaniu się na Nim i umiejętności roztropnego dawania prezentów, ks. prałata Józefa Waśniowskiego (emerytowanego proboszcza parafii Pasierbiec), ks. kanonika Stanisława Szczygła (emerytowanego proboszcza parafii Łąkta Górna), ks. Tomasza Majchrzaka i ks. Jana Wąchałę.   Pod koniec mszy świętej wierni ośpiewali „ Te Deum”, po czym nastąpiło końcowe błogosławieństwo. Każdy mógł potem zgodnie z tutejszą tradycją, obejść ołtarz główny na kolanach. Udających się do domów wiernych na placu kościelnym słodyczami częstował Święty Mikołaj wraz z asystentkami z DSM.

ODPUST PARAFIALNY

Podobnie jak w latach poprzednich odpust w Parafii Żegocina miał dwie odsłony i poprzedziły je dwudniowe kazania, które głosił ks. Leszek Babraj – proboszcz parafii Rajbrot. On też był głównym celebransem mszy świętej w sobotni wieczór.  W niedzielę 5 grudnia 2021r.uroczystej sumie odpustowej w pierwszym dniu odpustu przewodniczył i piękną homilię o Świętym Mikołaju wygłosił Ks. dr hab. Marek Kluza. Razem z nim sumę celebrowało jeszcze dwóch kapłanów: ks. Janusz Sądel (rodak)  i ks. Tomasz Majchrzak. Modlono się w kilku intencjach, w tym o opiekę i wstawiennictwo Św. Mikołaja dla dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku. Stąd też liczna obecność na nabożeństwie społeczności tej szkoły, która przybyła wraz ze szkolnym pocztem sztandarowym i włączyła się w czytania mszalne.  We mszy świętej uczestniczyły też poczty OSP z poszczególnych miejscowości naszej parafii, DSM oraz Orkiestra CKSiT w Żegocinie. Dobra, słoneczna pogoda pozwoliła po zakończeniu Mszy świętej odbyć procesję eucharystyczną wokół kościoła. Ministranci, dzieci, młodzież, panie z feretronami, strażacy niosący baldachim, kapłani modlili się o błogosławieństwo w pracy i w dobytku. Po końcowym błogosławieństwie, wierni udali się w procesji za ołtarz główny, a wychodzący z kościoła mogli spotkać się z Mikołajem, który rozdawał cukierki.DZIECI ŚWIĘTEMU MIKOŁAJOWI

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Żegociny w listopadzie  wykonywali prace plastyczne związane z postacią Patrona naszej parafii Świętego Mikołaja Biskupa. Dzieci z klas 1-7 wykonały 89 prac.  Najpiękniejsze, wykonane ciekawymi technikami, możemy  dzięki uprzejmości ks. Proboszcza podziwiać w naszym parafialnym kościele na wystawie, która będzie ozdabiać świątynię do 10 grudnia 2021r.  Gratulujemy wszystkim dzieciom inwencji twórczej i pomysłowości w przedstawianiu Tego Świętego, który tak kocha dzieci – wszystkie, duże i małe.

DZIECIĘCA SCHOLA PARAFIALNA

W pierwszą niedzielę Adwentu  Dziecięca Schola Parafialna zaśpiewała w czasie Mszy świętej dla dzieci. Dzieci odważnie śpiewały pieśni religijne.  Schola pracuje drugi rok. Na wiosnę można ją było słyszeć w czasie Dróg Krzyżowych dla dzieci. Obecnie liczy około 15 dzieci. Prowadzi ją Pani Organistka Małgorzata Świątko. Dzieci chętnie uczestniczą w próbach w każdy czwartek po wieczornym nabożeństwie.

Zapraszamy chętne dzieci, które lubią śpiewać na zajęcia Scholi. Gratulujemy pięknego śpiewu i liczymy na więcej!

DZIęKI NIEMU KS. POPIEŁUSZKO ZNOWU PRZEMÓWIŁ

W pierwsza niedzielę Adwentu w naszej parafii odbyło się spotkanie z ciekawym człowiekiem – panem Markiem Kędziorkiem. Gość został zaproszony do naszej wspólnoty parafialnej przez ks. Proboszcza.

„ Ksiądz Popiełuszko dlatego jest święty, bo potrafił oddzielać czyn od człowieka. Bo walczył ze złem, a nie z ofiarami zła” — mówił  Marek Kędziorekświecki promotor kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a także wydawca płyt z nagraniami kazań ks. Jerzego.

Kędziorek podkreślał też, że Kapelan Solidarności miał poczucie misji danej od Boga. Robił wszystko, by temu sprostać. — Sam przyznawał, że się poświęcił tej misji i się nie cofnie przed jej realizacją — dodał gość. Marek Kędziorek, który zawodowo związany jest z realizacją dźwięku, przybliżał parafianom, w jaki sposób z sukcesem udało się opracować i wydać na 4 płytach 16 homilii ks. Jerzego. Wszystkie były wygłoszone podczas Mszy za Ojczyznę. Jak przyznał, zadanie było bardzo ambitne: – Trzeba było przygotować te homilie z kaset magnetofonowych. Część była już przegrana na płyty, ale i te nagrania były nie zawsze dobrej jakości — To była bardzo ciekawa i czasochłonna praca — przyznał Marek Kędziorek, który swoją działalność jako promotora kultu prowadzi już 10 lat. Zachęcał też do obejrzenia wystawy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce znajdującej się w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie.

Nowi aspiranci w parafii

25 listopada 2021r. na wieczornej Mszy św. celebrowanej przez ks. Proboszcza Bogusława Pasierba, ks. Pawła Krawczyka ( rodaka), ks. Tomasza Majchrzaka, o. Pawła Opiołę ( misjonarza kombonianina), o. Benedykta  ( misjonarza kombonianina), ks. Proboszcz przyjął do grona Liturgicznej Służby Ołtarza dziewięciu chłopców.  Byli to: Kamil Wolak ( Rozdziele), Michał Barczyk (Łąkta Górna – Konice), Piotr Lekki ( Bytomsko), Piotr Pastucha ( Żegocina), Filip Satoła ( Żegocina), Jakub Pączek (Żegocina), Krystian Gawłowicz (Żegocina), Krzysztof Tyndel ( Łąkta Górna), Tomasz Lizak ( Bytomsko). W późniejszym terminie do grona aspirantów dołączy jeszcze Patryk Dziedzic ( Bytomsko). W pięknym kazaniu ks. Sylwester zawarł życzenia dla nowych aspirantów oraz dla ich rodziców. Podał trzy ważne zasady, aby być dobrym aspirantem: 1. Trzeba być uśmiechniętym. 2. Wzorowo wypełniać swoje obowiązki w domu, w szkole, w  kościele. 3. Pomagać swoim kolegom. Chłopcy z wielkim przejęciem uczestniczyli w nabożeństwie. Przejęci byli też rodzice, którzy uczestniczyli w tym ważnym dla swoich dzieci wydarzeniu. Jesteśmy dumni, że LSO powiększyła się o kolejnych chłopców. Gratulujemy nowym aspirantom oraz ich Rodzicom!

Msza święta za ojczyznę

Na uroczyste nabożeństwo w intencji Ojczyzny, odprawione 11 listopada 2021 roku o godz. 8:30 w naszym Kościele Parafialnym w Żegocinie przybyły poczty sztandarowe: samorządu, szkół, jednostek OSP, które do kościoła wprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie, która także uświetniła mszę świętą. W świątyni zgromadzili się  licznie parafianie.
Mszę świętą celebrowali: ks. Proboszcz Bogusław Pasierb, ks. płk Zbigniew Kępa i ks. kanonik Stanisław Szczygieł, który także wygłosił piękne kazanie o treściach patriotycznych, przypomniał najważniejsze wydarzenia w długiej historii walk o zachowanie niepodległości i jej odzyskanie, o bohaterach, którzy zginęli w tych walkach. Dłuższą część kazania poświęcił omówieniu obowiązków wynikających z patriotyzmu czasów niepodległości i pokoju.
Po końcowym błogosławieństwie wszyscy wspólnie odśpiewali pieśń „Boże coś Polskę”, po czym parafianie i poczty przeszły na cmentarz wojenny nr 301 w Żegocinie, gdzie kontynuowano patriotyczną uroczystość.