DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA

Wspólnota Dziewczęcej Służby Maryjnej w naszej parafii posiada już wieloletnią tradycję. Obecnie grupa DSM-u liczy prawie 60 dziewczynek, a opiekunem jest ks. Sylwester. Aby dowiedzieć się więcej co słychać u DSM-ek w Żegocinie, zapraszamy na stronę Facebookową :

https://www.facebook.com/Dziewcz%C4%99ca-S%C5%82u%C5%BCba-Maryjna-%C5%BBegocina-103407468211733

Dziewczęca Służba Maryja – Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2021

Dziewczęca Służba Maryjna w kościele w Rozdzielu – 2 lutego 2022