Małżeństwo

„Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie… Sam bowiem Bóg jest twórcą  małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.”
Katechizm Kościoła Katolickiego 160

  • Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.
  • Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej, lub po uprzednim umówieniu się. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz drugie spotkanie w kancelarii.
  • Narzeczeni zgłaszają się także do USC, aby otrzymać odpowiednie dokumenty do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest także zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilnoprawne.
  • Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza z tych spowiedzi powinna być spowiedzią generalną z całego życia wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.
  • Świadkowie ślubu muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie, lub związku nie sakramentalnym. Świadkowie powinni również przystąpić do Komunii św.
  • Małżonkom, którzy urządzają wesele bez alkoholu ks. Biskup udziela specjalnego błogosławieństwa.
  • Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Starajmy się przeżyć w sposób religijny (Spowiedź, Msza św., i Komunia św.)

Do kancelarii parafialnej na rozmowy przedmałżeńskie należy przynieść:

I. Pierwsze Spotkanie w Kancelarii Parafialnej – Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu:

Wymagane dokumenty i informacje:

•   Pozwolenie Ks. Proboszcza (narzeczonej lub narzeczonego), jeżeli narzeczeni są spoza parafii
•   Dowody osobiste
•   Świadectwa chrztu i bierzmowania (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią św. Mikołaja w Żegocinie)
•   Rok I Komunii Św.
•   Świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej
•   Świadectwo z ostatniej klasy Gimnazjum
•   Świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej
•   Świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego

 

II. Drugie Spotkanie w Kancelarii Parafialnej -Nie później niż dwa tygodnie przed datą ślubu:

Wymagane dokumenty i informacje:

•   Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
•   Zaświadczenie o spotkaniu w Poradni Rodzinnej
•   Zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia
•   Zaświadczenia z USC (3 egzemplarze) – w przypadku małżeństw konkordatowych
•   Nazwiska świadków i dokładne adresy
•   Kartki od Spowiedzi – przynosimy w dniu ślubu