GODZINA MIŁOSIERDZIA

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w Święto Miłosierdzia. Niech Jezus napełni nasze serca pokojem, który przyniósł Apostołom w dzień Zmartwychwstania!