ZESPÓŁ WOKALNO – INSTRUMENTALNY „OAZA”

PARAFIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W ŻEGOCINIE

W 1990 roku w sierpniu do parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Żegocinie przybył młody kapłan – ks. mgr Bogdan Więcek, który zachęcił nauczycielkę żegocińskiej szkoły – panią Annę Rogala do założenia przy parafii zespołu, który skupiałby dziewczęta lubiące śpiewać. Nauczycielka, za jego namową postanowiła spróbować, ponieważ śpiew był także jej pasją. Na przełomie listopada i grudnia 1990 roku postała wokalna grupa dziewcząt (około 20 osób), która przyjęła nazwę „Oaza”.

Początki wcale nie były łatwe, trzeba było wiele godzin poświęcić na ćwiczenie gardeł, by wydobywał się z nich odpowiedni dźwięk. – Śpiewałyśmy dużo i wszystko co nam się wtedy podobało. Tak w ciągu 9 miesięcy poznałyśmy prawie wszystkie utwory „Starego Dobrego Małżeństwa” oraz prawie pół śpiewnika religijnego. Spotykałyśmy się w każdy piątek i śpiewałyśmy około 2 godziny. Pierwszym poważnym występem dla zespołu były prymicje ks. Janusza Sądla, na które przygotowałyśmy piosenki „powołaniowe”. Potem Pasterka w kościele w Rozdzielu i Nowy Rok – również tam – wspomina Anna Rogala.

Pierwszy skład zespołu przedstawiał się następująco: Ola Nowak, Paulina Pączek, Anna Pławecka, Mróz Agnieszka, Kępa Katarzyna, Rogala Grażyna, Mirowska Barbara, Jałowiecka Joanna, Frytko Małgorzata, Frytko Agnieszka, Prytko Anna, Kuska Sylwia, Kępa Anna, Krawczyk Kinga, Rogala Anita, Kępa Katarzyna, Marzec Monika, Adamska Magdalena, Mleczko Dorota, Matras Elżbieta, Mirowska Mirosława, Prytko Beata, Rogala Beata, Jelonek Elżbieta.

Założeniem zespołu było i jest śpiewanie w kościele, szkole, na uroczystościach środowiskowych i gminnych. W 1992 roku „Oaza” przygotowała oprawę Mszy św. prymicyjnej brata Tomasza Krawczyka oraz program do domu prymicjanta (22.V. 1992r.) oraz ks. Adama Bratka z Muchówki (V. 1992 r.). W 1993 r. Żegocina obchodziła 700-lecie powstania (21-22. 08. 1993 r.). Zespół wystąpił z programem w pierwszy dzień obchodów, w czasie sesji popularnonaukowej. Wtedy to po raz pierwszy został wykonany publicznie „Polonez Żegociński” (słowa nieznanego autora), który jest obecnie hymnem Zespołu Szkół w Żegocinie. W drugim dniu jubileuszu zespół wziął udział w uroczystej sumie celebrowanej przez ks. bpa Józefa Życińskiego.

Przez cały okres istnienia zespołu tj. 15 lat, zespół przygotowywał oprawy muzyczno – wokalne do Mszy świętych w parafii, śpiewał psalmy responsoryjne, przygotowywał oprawy nabożeństw misyjnych, a także rekolekcji szkolnych. Występował w czasie wigilii dla samotnych organizowanych przez GOPS i Caritas, na uroczystych Sesjach Rady Gminy, Jubileuszach Małżeńskich organizowanych przez parafię i Urząd Stanu Cywilnego, reprezentował szkołę i gminę na przeglądach piosenki turystycznej. W 1994 r. „Oaza” przygotowała program prymicyjny do kościoła i domu ks. Ryszardowi Sroce z Rozdziela. W czasie trwającej wizytacji kanonicznej w naszej parafii dziewczęta spotkały się z ks. biskupem Władysławem Bobowskim, który po wysłuchaniu naszego śpiewu, życzył im długiej i owocnej pracy dla dobra parafii i środowiska. Spotkanie to było niezwykłym przeżyciem. 15.08.1994 r. wyjechał do pracy w innej parafii współopiekun Oazy – ks. mgr Bogdan Więcek. Od tej chwili zespół został decyzją, ks. proboszcza – Prałata Antoniego Poręby – pod wyłączną moją opieką. Na miejsce ks. Bogdana Więcka do parafii przybył ks. mgr Jan Godek, z którym wiąże się nowy rozdział historii zespołu. Jemu właśnie „Oaza” bardzo wiele zawdzięcza. On pomógł mi w nagraniach studyjnych, on podtrzymywał na duchu, kiedy czasami szefowa zespołu miała ochotę skończyć z prowadzeniem grupy. Bardzo wiele zespół zawdzięcza też ks. Prałatowi Antoniemu Porębie, który zachęcał dziewczyny do śpiewu, finansował im śpiewniki, nuty, drobne upominki, wyjazdy na wycieczki, mikołajkowe paczki, ogniska. Twierdził, .że im częściej dziewczęta będą śpiewać na Mszach Świętych, tym chętniej będą uczestniczyć w próbach. Zadbał o właściwe warunki do prób – salę w Domu Parafialnym oraz grzejniki elektryczne na zimę.

W czasie 15 – letniej działalności zespół „Oaza” zawsze nastawiony był na współpracę z wszystkimi, którzy dobrze mu życzyli tj. ze służbami parafialnymi: lektorami, ministrantami, DSM, KSM, grupami młodzieżowymi. Często organizowane były wspólne ogniska, opłatki, wycieczki, zabawy, dni skupienia. W ciągu swego istnienia zespół miał przyjemność czterokrotnie śpiewać w kościele Świętego Maksymiliana Kolbe w Tarnowie, skąd transmitowane były Msze św. przez Radio Plus, obecnie RDN.

Rok 1996 – to kolejny rok ciężkiej pracy zespołu. W dniach 21-22.07.1996 r. żegocińska parafia obchodziła 100-lecie kościoła parafialnego. „Oaza” włączyła się do uroczystości w obydwa te dni, przygotowując tradycyjnie oprawę muzyczno – wokalną. W nagrodę za pracę dziewczęta z zespołu spędziły dwa dni ( 7-8.09.1996 r.) na wycieczce w Górach Świętokrzyskich,   sponsorowanej przez ks. Prałata Antoniego Porębę oraz Wójta Gminy – mgr Jerzego Błoniarza. Październik tego roku pełen był pracy – zespół prowadził  Różaniec śpiewany dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania oraz różaniec za nienarodzone dzieci.

W listopadzie (8-9.11.1996r.) Zespół nagrał kasetę magnetofonową w Studiu Nagrań „Music Magic” w Siemiechowie pt. „Grupa Oazowa z Parafii Świętego Mikołaja z Żegociny”, na której znalazły się następujące piosenki: Jezus siłą. Pieśnią niech me życie, Kocham Twoją wolę, wspaniały dawco miłości, Magdalena, Jest na świecie miłość, Chwała i cześć, Maryjo śliczna Pani, Pieśń o nienarodzonych, Moje miasto, Wiosna. To było dla zespołu ogromne osiągnięcie, gdyż nigdy młodzi artyści nie myśleli, że uda się to zrealizować, że kiedykolwiek coś nagrają na kasecie lub płycie. To nagranie – to wielka zasługa ks. mgr Jana Godka, który pomógł zrealizować to marzenie.

Tradycją jest śpiewanie Mszy za Ojczyznę – „Oaza” śpiewa zawsze 11 listopada i 3 maja każdego roku. Od początku istnienia zespołu nigdy nie opuszczono takiej mszy. W listopadzie 1996 r. „Oaza” po raz pierwszy wykonała a capella – pieśń „Bogurodzica”. 6 grudnia 1996 roku – w dniu odpustu parafialnego Świętego Mikołaja – ukazała się pierwsza kaseta zespołu, a cały nakład rozszedł się w ciągu miesiąca. To zachęciło grupę do dalszej wytężonej pracy. 7 lipca 1997r. „Oaza” – za zgodą Pani Teresy Mrugacz – wykonała na jej wieczorku autorskim pierwszy raz dwa wiersze jej autorstwa, do których muzykę napisała Anna Rogala. „Dlaczego” i ” Polna Madonna” znalazły się za zgodą autorki na pierwszej płycie CD zespołu pt. „Łódź”, wydanej jesienią 1998 roku. Znalazło się na niej 14 piosenek, które najbardziej dziewczęta lubiły śpiewać. Pomocy w aranżacji tych utworów udzielili muzycy: Janusz Grabowski i Tomasza Kukla. Na płycie znalazły się piosenki: Łódź, Kocham więc. Jak łania. Polna Madonna, By wszyscy. Kochajmy Pana, Wołałeś mnie o Panie, Chwała Panu, Dlaczego, Kapliczka, Matka Boża Cygańska, Rozpięty na ramionach, Znak pokoju, Jaki był ten dzień. Płyta ukazała się w Święta Bożego Narodzenia tego samego roku.

Skład zespołu co roku ulegał zmianie, jako że zawsze kilka dziewczyn odchodziło do szkół średnich poza teren Żegociny, a kilka dziewczyn przybywało do zespołu nowych z klas III i IV szkoły podstawowej. Przez cały okres istnienia zespół liczył od 20 do 25 dziewczyn. Przez 15 lat istnienia zespołu przewinęło się przez „Oazę” około 200 dziewczyn. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem były prymicje ks. Józefa Cempury z Bytomska. Tu również „Oaza” przygotowała oprawę muzyczną na prymicyjna Mszę Świętą oraz program artystyczny do domu prymicjanta. W 2001 roku – wiosną – „Oaza” nagrała w Studiu Music Magic w Siemiechowie kolejną płytę, na której znalazł się „Polonez Żegociński”. Utwór ten był potrzebny do telewizyjnego turnieju gmin „Tu i Tam”, a później stał się hymnem Zespołu Szkół w Żegocinie. Do zaaranżowania muzycznego tego utworu włączył się muzyk – Tomasza Cudejko z Żegociny. W tym roku także odwiedził żegocińską parafię, w swojej peregrynacji po Polsce obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Zespół ’Oaza” był odpowiedzialny za oprawę muzyczną nabożeństw dla dzieci szkolnych i młodzieży.

W 2002 roku – poza stałymi punktami pracy – zespół uświetnił odpust parafialny Świętego Mikołaja oraz rocznicę kapłaństwa ojca Tomasza Krawczyka. Reprezentował też gminę Żegocina na Przeglądzie Piosenki Turystycznej FUJARA – Rzuchowa 2002.

Styczeń 2003 r. był dla „Oazy” bardzo smutny z uwagi na nagłą śmierć ks. Prałata Antoniego Poręby. Kiedy 15 stycznia 2003 roku dziewczęta spotkały się z ks. Prałatem na Świątecznym Opłatku, a 17 stycznia zespół śpiewał na Mszy świętej Imieninowej ks. Prałata – nikt nie przypuszczał, że tak szybko będziemy Go żegnać na zawsze (zmarł 21 stycznia 2003 roku).

Ostanie dwa lata istnienia zespołu to praca dla parafii, szkoły, gminy. Występy na imprezach: powiatowej „Święci polnych dróg”, jubileuszach twórczości: Pani Anny Łękawa, Pana Józefa Wróbla, wernisażach, rocznicach: I Rocznicy Śmierci Ks. Prałata Antoniego Poręby, 60 – tej Rocznicy Powstania Warszawskiego, prymicjach: ks. Tomasza Szewczyka z Rozdziela, poświęceniu sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej, Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Bochni i Wiśniczu Nowym, przeglądzie piosenki turystycznej, to także reprezentowanie parafii na Parafiadzie w Krakowie.

Ważną działalnością było przygotowanie oprawy Mszy świętych w parafii przez cały tydzień po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II w kwietniu 2005 roku. Wspólnie z KSM-em udało się 16 października 2005 r. przygotować w parafii V Dzień Papieski zarówno krótki montaż słowno – muzyczny, jak również oprawę Mszy Świętej. Dodatkowym zajęciem dla kilku dziewczyn z „Oazy” jest praca w charakterze kantorek. Wymaga to od nich dodatkowego czasu na próby z panem organistą w każdą środę oraz co niedzielnego śpiewania psalmów responsoryjnych na Mszach Świętych.

2 października 2004 r. w czasie wizytacji kanonicznej Zespół „Oaza” miał przyjemność zaprezentowania swoich umiejętności przed ks. biskupem Stanisławom Budzikiem, któremu śpiew ten bardzo się spodobał i sprowokował ks. biskupa do wspomnień z czasów, gdy sam prowadził podobny zespół w Limanowej, kiedy był tam wikariuszem. Zachęcił zespół do dalszej pracy stwierdzając, że jest ona potrzebna Bogu i parafianom.

W dniu 15-lecia Zespół „Oaza” pracował w następującym składzie: Tobiasz Anna, Wolak Izabela, Jędrzejek Agata, Kaczmarczyk Karolina, Kozak Wioleta, Dziedzic Marta, Salabura Monika, Zatorska Izabela, Klęsk Justyna, Bielak Marta, Pączek Anna, Krajewska Karolina, Piwowarczyk Dorota, Janiczek Weronika, Kaczmarczyk Joanna, Zbyrowska Agnieszka, Zając Klaudia, Dziedzic Dorota, Bubula Kinga, Czapeczka Patrycja (20 uczennic).

Grupa istnieje tak długo, głównie dzięki dziewczętom, które przez 15 lat pracowały bezinteresownie razem z opiekunką – mgr Anną Rogala – nad swoim głosem, uświetniając niektóre ważne wydarzenia z życia parafialnego, szkolnego i gminnego oraz dzięki przyjaciołom zespołu – ludziom, którzy nas wspierali w dobrych i złych momentach, a także pomagali nam finansowo zarówno w nagraniach płyt, jak i w chwilach wypoczynku – i pomagają nadal.   – Cieszę się z dobrej współpracy z obecnym księdzem Proboszczem mgr Leszkiem Dudziakiem, z kapłanami pracującymi w naszej parafii: ks. Januszem Psonakiem, ks. Józefem Waśko, z Panem Organistą oraz z tego, że dziewczęta bardzo chętnie, bezinteresownie przychodzą co tydzień na zajęcia – powiedziała Anna Rogala.

Społeczność gminy Żegocina zorganizowała w dniu 24 listopada 2005 roku  z okazji 15-lecia działalności benefis Zespołu Wokalno – Instrumentalnego Oaza”. Liczna obecność działaczy samorządowych, radnych, księży, działaczy społecznych, zaprzyjaźnionych zespołów artystycznych („Rozdzielskie Nutki”, Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego z Łąkty Górnej), przekazane prezenty, kwiaty, podziękowania i życzenia dowodzą, że artystyczna i religijna działalność tego Zespołu jest doceniana, a jego założycielka i instruktorka mgr Anna Rogala może się cieszyć ze społecznego szacunku i uznania.


15 – LECIE ZESPOŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO „OAZA”

24 listopada 2005 roku, w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie odbyły się obchody 15-lecia działalności Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „OAZA”, działającego przy Parafii Św. Mikołaja w Żegocinie. Na zaproszenie Zespołu oraz instytucji przygotowujących tą benefisową imprezę (Wójt i Rada Gminy w Żegocinie, CKSiT, Gminna Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, Parafia pw. Św. Mikołaja) przybyło wielu gości, w tym m. in. Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Grabowski, Dyrektorka Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bochni Ludmiła Gut, ks. proboszcz Leszek Dudziak, Wójt Jerzy Błoniarz, Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek, radni, lokalni twórcy kultury (Anna Łękawa, Teresa Mrugacz, Maria Juszczyk), dyrektorzy szkół, nauczyciele, mieszkańcy wsi oraz wszyscy członkowie działających przy parafii służb, m. in. ministranci. Przybyli także członkowie zaprzyjaźnionych zespołów dziecięcych z terenu gminy: „Rozdzielskie Nutki” oraz Dziecięcy Zespół Folklorystyczny z Łąkty Górnej. Całą imprezę prowadziła pani Agnieszka Żołna, ale otworzył ją Mieczysław Kędra – dyrektor CKSiT w Żegocinie.

 – 15 lat działalności to dla zespołu amatorskiego bardzo dużo. Ileż to ćwiczeń, prób, starań i występów, nagrań, problemów. Tym bardziej chcieliśmy dzisiejszy wieczór poświęcić zespołowi, którego założycielką i kierowniczką jest Anna Rogala. Serdecznie witam, wszystkich, którzy zechcieli przyjść i towarzyszyć nam w ten uroczysty wieczór – powiedział dyrektor CKSiT w Żegocinie Mieczysław Kędra.

Po przybliżeniu historii zespołu przez Agnieszkę Żołna i kolejnej piesni wykonanej przez „Oazę”, głos zabrał proboszcz żegocińskiej parafii – ks. Leszek Dudziak.  – Każdy jubileusz ma jakiś cel. Jest po to, aby powspominać, wzbudzić refleksję nad tym, co jest już za nami. W ciągu tych 15 lat było wiele okazji, aby talentem, zdolnościami wielbić Boga. Wiadomo, że kto śpiewa – dwa razy się modli. To nie tylko zespół parafialny, ale także szkolny, gminny. Swoimi występami dają ludziom radość. Piosenka człowieka ubogaca, uspokaja, czyni lepszym. Przypomniał także postać patronki śpiewu – Św. Cecylię. Podziękował za wszystkie śpiewy przy różnych okazjach, za duchową troskę o dzieci. – Niech Patronka Śpiewu Św. Cecylia i Anioł Stróż opiekują się zespołem przez następne 15 lat – powiedział ks. proboszcz.


20 – LECIE ZESPOŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO „OAZA”

    Od dwudziestu już lat Zespół  Wokalno – Instrumentalny „Oaza”, działający   przy Parafii Św. Mikołaja w Żegocinie uświetnia swoim śpiewem bardzo wiele uroczystości i nabożeństw religijnych, a także środowiskowych. Trudno policzyć ile dziewcząt od tego czasu śpiewało w grupie założonej jesienią 1990 roku przez Panią Annę Rogala, przy współpracy z ówczesnym wikariuszem Bogdanem Więckiem. Jeszcze trudniej policzyć ilość prób i występów. Jedno jest pewne. W tym roku przypada piękny artystyczny jubileusz 20 – lecia żegocińskiej grupy.

Uroczystość jubileuszowa odbyła się 24 listopada 2010 roku i składała się z dwóch części. O godzinie 16.00 w kościele parafialnym w Żegocinie odprawiona została koncelebrowana msza święta w intencji zespołu, którą odprawili: ks. proboszcz Leszek Dudziak i ks. Ryszard Sroka, a uświetniła swoim śpiewem sama Jubilatka.   

Po nabożeństwie wszyscy przeszli do sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie na jubileuszowy benefis „Oazy”. W tym artystycznym wieczornym spotkaniu wystąpiły gościnnie inne młodzieżowe zespoły artystyczne działające na terenie Gminy Żegocina: Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Łąkta”, „Grosik” i „Rozdzielskie Nutki”. Krótki koncert dała także „Oaza”, która przypomniała widowni, na której zasiedli zaproszeni goście: Wójt Jerzy Błoniarz, księża, prezesi zarządów żegocińskich stowarzyszeń, dyrektorki placówek oświatowych, a także rodzice i byłe członkinie zespołu , swoje najbardziej charakterystyczne piosenki.

Było wiele słów uznania, podziękowań zarówno dla założycielki Zespołu, jak i osób, które wspierają grupę, były upominki, dyplomy z podziękowaniami i wiele bukietów kwiatów dla Pani Anny Rogala, upominki dla członków Zespołu. Od Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie grupa otrzymała czek na pokrycie części kosztów wydania kolejnej płyty. Podczas  benefisu szefowa grupy – Pani Anna Rogala – poinformowała, że będzie to płyta z kolędami „Oazy”. 

Okazjonalnymi upominkami zrewanżowała się „Oaza”: Najważniejsi goście otrzymali pamiątkowe kubki, ksiądz proboszcz Leszek Dudziak także żółtą koszulkę z napisem „Zespół Oaza”, wszyscy zaproszeni goście okolicznościową plakietkę. Sponsorzy i osoby wspierające grupę otrzymały także dyplomy z podziękowaniami. Wszystkich poczęstowano także urodzinowym tortem.

Artystyczna młodzież, a więc członkowie „Oazy” i pozostałych występujących grup oraz członkowie liturgicznej służby ołtarza, zostali jeszcze po zakończeniu koncertu jubileuszowego na zabawę andrzejkową.

Skład zespołu „Oaza” w dniu jubileuszu 20 – lecia (26 osób): Duch Angelika, Zapart Aleksandra, Duch Gabriela, Duch Patrycja, Janiczek Anna (także kantorka), Kaczmarczyk Natalia (kantorka), Kaczmarczyk Łucja, Bilska Lidia, Cichoń Karolina, Rosiek Izabela, Lisek Justyna, Adamczyk Katarzyna, Dudzic Paulina, Bukowiec Aleksandra, Mroczek Magdalena, Krawczyk Monika, Pączek Jolanta, Czapeczka Iwona, Gąsiorek Agnieszka, Waligóra Ewa, Waligóra Agata, Piwowarczyk Justyna, Janiczek Katarzyna (kantorka), Janiczek Justyna (kantorka), Tobiasz Anna – animator (gra na gitarze) Szpilka Mariusz – skrzypek. Opiekun: Rogala Anna (gra na gitarze).

Zespół zakończył działalność 1 września 2018r. po 28 latach działalności.