Parafialny Oddział Caritas

Słowo „CARITAS” kojarzy się z pomocą zarówno materialną jak i duchową i tak też jest w rzeczywistości.

Nasz Parafialny Oddział Caritas liczy 5 osób, ale zawsze jesteśmy otwarci na nowych członków. Spotykamy się raz w miesiącu. Nasza praca jest zorganizowana. Są rzeczy, które „są przypisane” Oddziałowi Caritas, ale działamy też spontanicznie – w zależności od potrzeb ludzi czy wydarzeń losowych.
 
Główne punkty naszej działalności:

1. Rozprowadzanie świec wigilijnych, chlebków baranków i paschalików na potrzeby Caritas Diecezji Tarnowskiej jak i naszej parafii. Uzyskane przeznaczamy na:

  • wykup lekarstw, żywności, refundację recept, pomoc finansową  osobom, które nie mają dochodów lub mają bardzo niskie,
  • w okresie Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia organizujemy paczki świąteczne i dostarczamy do domów,
  • rozwozimy kosze po sklepach i w ten sposób uzyskujemy produkty spożywcze do paczek,
  • dzięki naszym staraniom Caritas Diecezji Tarnowskiej przyznaje zapomogi pieniężne osobom, które są w szczególnie trudnej sytuacji losowej.

2. Bierzemy udział w Dniu Chorego w parafii:

  • Jesteśmy razem z chorymi na Mszy Świętej. Po niej obdarowujemy osoby uczestniczące babeczkami i upominkami zarówno w kościele parafialnym jak i w domach osób chorych.
  • W ciągu całego Roku odwiedzamy osoby chore w domach. (również w Wigilię).

3. Zgłaszamy do MOPS-u osoby potrzebujące pomocy.

4. W domach gdzie są ludzie starsi ksiądz proboszcz raz w m-cu odprawia Mszę Św. w której uczestniczą domownicy a także członkowie naszego Zespołu.

5. Bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych.

6. Organizujemy zbiórki rzeczy, które później przekazujemy potrzebującym.

7. Pomagamy w załatwianiu różnych spraw w urzędach (często organizujemy dowóz, pomagamy w formalnościach czy pisaniu pism urzędowych)

8. A przede wszystkim zawsze wspieramy naszych podopiecznych modlitwą.