Stowarzyszenie Żywego Różańca

Zmiana Tajemnic Bractwa Żywego Różańca

jest w każdą II Niedzielę Miesiąca w Żegocinie

Żegocina po Mszy o 7.00

 Rozdziele po Mszy o 8.30.


Rodzina Żywego Różańca jest wspólnotą której głównym zadaniem jest codzienna modlitwa w wyznaczonej na każdy miesiąc intencji. W każdym objawieniu Matka Boża prosiła zawsze: „Odmawiajcie codziennie różaniec”, a w Fatimie oznajmiła, że jest „Królową Różańca Świętego”.
Rodzina Różańcowa składa się z poszczególnych Róż, którą tworzy 20 osób – każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca. W ciągu dnia jednak odmówiony zostaje przez wszystkich członków danej Róży cały różaniec..

W naszej parafii działa w sumie 36 Róż Żywego Różańca (27 w Żegocinie i 9 w Rozdzielu). Mamy 26 Róż kobiecych, 9 Róż Męskich i 1 Róża Dziecięca

Róże Żywego Różańca w Żegocinie:

 1. Róża św. Franciszka z Asyżu (zelator: Antoni Tyndel)
 2. Róża św. Łucji (zelatorka: Maria Juszczyk)
 3. Róża św. Agaty (zelatorka: Rozalia Bilska)
 4. Róża św. Magdaleny (zelatorka: Katarzyna Piwowarczyk)
 5. Róża św. Józefa (zelator: Robert Kępa)
 6. Róża św. Faustyny (zelatorka: Franciszka Strączek)
 7. Róża św. Stanisława Kostki (zelator: Andrzej Wolak)
 8. Róża św. Urszuli Ledóchowskiej (zelatorka: Barbara Wolak)
 9. Róża św. Jadwigi Królowej (zelatorka Anna Zbyrowska)
 10. Róża św. Pawła (zelator: Kazimierz Zbyrowski)
 11. Róża św. Kingi (zelatorka: Zofia Wach)
 12. Róża św. Cecylii (zelatorka: Irena Cichoń)
 13. Róża św. Katarzyny Laboure (zelatorka: Kazimiera Waligóra)
 14. Róża św. Heleny (zelatorka: Stanisława Leśniak)
 15. Róża św. Weroniki (zelatorka: Anna Wrona)
 16. Róża św. Rity (zelatorka: Grażyna Kukla)
 17. Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus (zelatorka: Danuta Pietrzyk)
 18. Róża św. Jana Pawła II (zelator: Jan Mróz)
 19. Róża św. Doroty (zelatorka: Stanisława Rożnowska)
 20. Róża św. Ojca Pio (zelator: Jerzy Adamczyk)
 21. Róża św. (zelatorka: Edyta Adamczyk)
 22. Róża św. Elżbiety (zelatorka: Maria Furtak)
 23. Róża św. Anny (zelatorka: Wanda Jędrzejek)
 24. Róża św. Andrzeja Boboli (zelator: Andrzej Cempura)
 25. Róża św. Zofii (zelatorka: )
 26. Róża św. (zelatorka Stanisława Kępa)
 27. Róża św. (zelatorka: Stanisława Ziółkowska)

Róże Żywego Różańca w Rozdzielu:

 1. Róża św. Moniki (zelatorka: Maria Marcisz)
 2. Róża św. Jakuba (zelator: Stanisław Szewczyk)
 3. Róża św. Joanny Darc (zelatorka: Grażyna Gonkiewicz)
 4. Róża św. Róży (zelatorka: Maria Paruch)
 5. Róża św. Jakuba (zelator: Maria Filipek)
 6. Róża św. Mikołaja (zelator: Jan łągosz)
 7. Róża św. Sabiny (zelatorka: Barbara Łagosz)
 8. Róża św. Małgorzaty Marii Alacoque (zelatorka: Marzena Pajor)
 9. Róża Dziecięca (zelatorka: Gabriela Włudyka)

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «żywymi różami». Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve’ aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała: „Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in. „Paulinie Jaricot … zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób … cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej”. Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.

Jan Paweł II kiedy rozpoczął 25. rok swojego pontyfikatu w liście apostolskim zatytułowanym «Różaniec Dziewicy Maryi» ogłosił Rok Różańca. Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, «aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii». Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

Rytuał Żywego Różańca

 Obecnie Żywy Różaniec istnieje w każdej parafii. Parafialna wspólnota Żywego imagesRóżańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Rytuał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Żywy Różaniec i jego znaczenie to:

 1. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
 2. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (…)
 3. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada piętnaście osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – piętnaście tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Przynależność do Żywego Różańca

 1. Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje się w kościele, najlepiej przy ołtarzu Matki Bożej, po Mszy św. lub nabożeństwie.
 2. W każdej parafii należy prowadzić Księgę Żywego Różańca, do której wpisuje się imię i nazwisko przyjętych.
 3. Przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bez uroczystych ceremonii i polega na wpisaniu imienia i nazwiska do Księgi, w miejsce osoby, która umarła lub na stałe wyjechała.
 4. Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy. Zelatorów mogą wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy współudziale ks. Dyrektora.
 5. Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Wszyscy zelatorzy Żywych Róż tworzą RADĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, która spośród siebie wybiera Przełożonego i zastępcę.

Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych

banner_zywyrozaniec

Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic. Zmiana tajemnic w kościele następuje po Mszy św. lub po wieczornym nabożeństwie. Zawsze przewodniczy jej ks. Proboszcz, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienia nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.

images (1)Obowiązki w Żywym Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (…)

Członkowie Żywego Różańca mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie
 • Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi
 • Ofiarowania Pańskiego.