Święty Mikołaj biskup

W każdy wtorek w czasie wieczornego nabożeństwa prowadzona jest Nowenna do św. Mikołaja,


Średniowieczne przekazy podają, że święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku. Był on biskupem Miry w Licji. Mikołaj urodził się w niewielkim miasteczku Patara (obecnie Turcja) około 270 roku. Jak podaje żywot napisany w pierwszej połowie IX wieku, Mikołaj był jedynym dzieckiem szlachetnych, pobożnych i bogatych rodziców. Gdy jego rodzice zmarli postanowił rozdać cały odziedziczony majątek. Wspomagał biednych i stawał w obronie pokrzywdzonych.

Najstarsza legenda o świętym Mikołaju pochodzi z połowy VI wieku. Jest w niej mowa o uratowaniu za wstawiennictwem świętego Mikołaja niewinnych żołnierzy skazanych na śmierć. Dzięki świętemu Mikołajowi zostali uniewinnieni i wysłani do Miry z bogatymi darami.

W żywocie z IX wieku pojawia się bardzo popularna legenda o trzech córkach. Mówi ona o sąsiedzie Mikołaja, który był chciwy i bogaty, i drwił z pobożności świętego. Został ukarany przez Boga i stracił on cały majątek oraz popadł w skrajną biedę. Miał on trzy córki, które chciał sprzedać do domu publicznego, gdyż nikt nie chciał ich poślubić bez otrzymania odpowiedniego posagu. Mikołaj po długim rozważaniu Pisma Świętego i modlitwie, postanowił uratować cnotę tych dziewcząt i trzykrotnie pod osłoną nocy wrzucał przez okno pieniądze przeznaczone na posag dla każdej z dziewcząt. Jego sąsiad po wyprawieniu dwóch wesel postanowił dowiedzieć się skąd biorą się te pieniądze. Czuwał całą noc i odkrył ze zdumieniem, że przyniósł je pogardzany przez niego Mikołaj. Zawstydził się i podziękował mu za ten dar oraz postanowił zmienić swoje życie na zgodne z przykazaniami.

Mikołaj odszedł do Pana 6 grudnia między rokiem 345, a 352. Jego ciało pochowano w Mirze, gdzie znajdowało się do 1087 roku. Dnia 9 maja tego właśnie roku zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari. Jak podaje Nikefor, kupcy z Bari chcieli uprzedzić Wenecjan oraz zbliżające się wojska tureckie, które mogłyby sprofanować ciało, dlatego przetransportowali ciało właśnie do Bari. Dnia 29 września jego grobowiec został uroczyście poświęcony przez papieża Urbana II w bazylice wystawionej ku jego czci. Ta nowa świątynia zasłynęła z cudów, które działy się za przyczyną św. Mikołaja.

W kościele w Żegocinie święty Mikołaj odbiera szczególną część. Co roku, 6 grudnia odbywa się odpust ku jego czci, który gromadzi rzesze wiernych, również z okolicznych parafii. W każdy wtorek w czasie wieczornego nabożeństwa prowadzona jest Nowenna do św. Mikołaja, w czasie której kapłani polecają opiece tego patrona szczególnie wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów żegocińskiej parafii. W kościele znajdują się tez relikwie tego świętego.

 

Od roku 2019 w naszej parafii trwa peregrynacja figury świętego Mikołaja. Figura, wykonana specjalnie na tę okazję, codziennie odwiedza 1 rodzinę naszej parafii. W dniu nawiedzenia rodzinę zapraszamy jest do uczestniczenia w Eucharystii w naszym kościele, w czasie której zawierzamy jej członków opiece świętego Mikołaja i Najświętszej Maryi Panny.