NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Na pamiątkę objawień Matki Bożej w Fatimie oraz na przebłaganie za grzechy nasze, naszych rodzin i wymodlenie potrzebnych łask za pośrednictwem Najświętszej Panienki, każdego trzynastego dnia miesiąca od maja do października odbywa się Msza Fatimska. Wspólnie z księdzem idziemy z figurką Matki Bożej Fatimskiej wzdłuż kościoła lub modlimy się w kościele – odmawiamy różaniec i śpiewamy pieśni ku czci Matki Najświętszej.

Objawienia w Fatimie:

Fatima to obok Lourdes i Jasnej Góry jeden z głównych ośrodków kultu maryjnego na świecie.

Jej znaczenie wiąże się z objawieniami Matki Bożej w 1917. Objawienia trwały od 13 maja do 13 października na małym skrawku ziemi należącym do rodziny dos Santos, zwanych Cova da Iria (Kotlina Pokoju), położonych w pobliżu wioski o nazwie Fatima. Powiernikami objawień było troje dzieci: Łucja dos Santos (10 lat) i dwoje jej młodszych kuzynów Marto: Franciszek (9 lat) i Hiacynta (7 lat). Matka Boża ukazała się im na krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr wysokości.

Sześć objawień Matki Boskiej w Fatimie było poprzedzonych trzema objawieniami Anioła.

Pierwsze objawienie Matki Bożej:

Matka Boska objawiła się po raz pierwszy w Fatimie 13 maja 1917 r. Dzieci bawiły się, kiedy nagle ujrzały błysk światła. Myślały, że burza się zaczyna i zebrały owce razem, aby zabrać je do domu. Jeszcze raz ujrzały błysk światła a wkrótce potem zobaczyły powyżej małego drzewka dębu skalnego, Panią ubraną całkowicie na biało i świecącą bardziej niż słońce. Oni stali tak blisko, że byli w tym świetle. Piękna Pani powiedziała : „Nie bójcie się, Ja was nie skrzywdzę. Przyszłam z Raju, Ja przyszłam poprosić was, abyście przychodzili tu każdego 13-ego dnia miesiąca, przez 6 miesięcy, o tej samej porze. Potem wam powiem kim jestem i czego oczekuję.”

Drugie objawienie Matki Bożej:

Łucja, Franciszek i HiacyntaDrugie objawienie miało miejsce w Święto świętego Antoniego z Padwy. Matka Boska prosiła, aby dzieci codziennie odmawiały różaniec. Ona obiecała zabrać Hiacyntę i Franciszka wkrótce do Nieba. Łucji, Matka Boska powierzyła misję pozostania na świecie w celu ustanowienia nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca.

Trzecie objawienie Matki Bożej:

Trzecie objawienie, 13 lipca i wydaje się być najbardziej kontrowersyjne z wielu powodów: to objawienie z Fatimy, daje tajemnicę w trzech częściach, którą to tajemnicę dzieci strzegły gorliwie. Pierwsze dwie części, wizja piekła i zapowiedź przyszłej roli Rosji i sposoby jak zapobiegać temu, nie były ujawnione do czasu, aż Siostra Łucja zapisała je w trzecim życiorysie, na prośbę biskupa, w 1941 r. Trzecia część, zwykle zwana Trzecią Tajemnicą, była potem zakomunikowana biskupowi, który wysłał ją do papieża Piusa XII, nie czytając jej.

Czwarte objawienie Matki Bożej:

W dniu 13 sierpnia 1917 dzieci były w więzieniu w Ourem, kilka kilometrów od Fatimy. Hiacynta we łzach oferowała wszystko w intencji nawrócenia grzeszników. Czas, gdy Matka Boska miała się objawić minął. Dwadzieścia tysięcy ludzi w Fatimie widziało i słyszało huk piorunów oraz jasny błysk światła na czystym, niebieskim niebie. Słońce zbladło a cała atmosfera się zmieniła na kolor matowy, chorobliwie żółty, podczas, gdy jasna chmura, o pięknym kształcie objawiła się i uniosła się w powietrzu na chwilę ponad drzewem dębu – miejscem objawień.

Matka Boska objawiła się dzieciom 19 sierpnia na obszarze, który jest nazywany Valinos, w małej wiosce koło Fatimy. Matka Boska jeszcze raz się objawiła ponad drzewem dębu skalnego. Łucja się zapytała: „Czego życzysz sobie ode mnie?” Matka Boska odpowiedziała: „Ja chcę, abyś pojechała do Cova da Iria 30-ego i kontynuowała modlitwę różańcową, a przy ostatnim objawieniu Ja uczynię cud, żeby ludzie mogli uwierzyć.”

Piąte objawienie Matki Bożej:

13 września – pogłoski się rozchodziły, że Bóg zamierza uczynić coś wyjątkowego tego dnia. Mama Łucji, która często biła swoje dziecko, gdyż myślała, że Łucja kłamie, skupiła swoje nadzieje na tym. Ale nic się nie wydarzyło, co uczyniło by objawienia bardziej zrozumiałymi. Łucja ofiarowała swoje cierpienia tak jak Matka Boska ją uczyła: „Mój Jezu, ofiaruję wszystko Tobie, dla Twojej Miłości i jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi i za nawrócenie grzeszników”. Matka Boska powiedziała: „Bóg jest zadowolony z twoich ofiar, ale On chce, żebyś założyła pas pokutny tylko na noc”. Dzieci zrobiły te pasy same.

Szóste objawienie Matki Bożej:

Deszczowego dnia – 13 października 1917 w Fatimie, mistyczna Pani objawiła się dzieciom po raz szósty i ostatni. Ponad 70 000 osób było obecnych w Fatimie tego wieczora. Dzieci były jedynymi osobami, które mogły widzieć Ją i Ona deklarowała, że jest Matką Boską. Nagle, deszcz przestał padać i chmury się oddaliły, ukazując słońce. Słońce zaczęło kręcić się wokół i sprawiało wrażenie jakby miało spaść. Ludzie myśleli, że świat się kończy, ale słońce z powrotem przyjęło swoją normalną pozycję na niebie. Tradycyjnie uważa się, że ten fenomen zdarzył się dwa razy.

Fenomen Fatimy:

Już od roku 1927 przybywały do Fatimy zbiorowe pielgrzymki z innych krajów. W latach 1928-1953 w miejscu objawień wzniesiono bazylikę Matki Bożej Różańcowej, tam też jest pochowana trójka pastuszków. Każdego roku do Fatimy przybywa ponad 5 milionów pątników ze wszystkich kontynentów.

Franciszek i Hiacynta zmarli niedługo po doznaniu objawień na hiszpańską grypę ( Franciszek 04.04.1919 r., Hiacynta 20.02.1920 r.). Jan Paweł II beatyfikował oboje 13 maja 2000 r. Łucja wstąpiła do karmelitanek bosych, zmarła 13.02. 2005 r. Benedykt XVI wydał zgodę na odstąpienie od oczekiwania 5 lat od śmierci do rozpoczęcia jej procesu beatyfikacyjnego.


Tajemnice fatimskie:

Bazylika w FatimieW pierwszej, najważniejszej części swojego fatimskiego orędzia Matka Boża mówiła, że ostateczną konsekwencją odrzucenia Boga przez człowieka jest piekło. Ukazała Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie przerażającą wizję piekła, a potem powiedziała do nich: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, zostanie wielu przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie” .

Druga tajemnica fatimska mówi o wizji piekła, do którego trafiają grzesznicy i o karze, czekającej świat za dokonywane na nim codziennie zbrodnie. Maryja przepowiedziała także wybuch i nieszczęścia II wojny światowej, wystąpienie głodu na rozległych obszarach świata, rozpoczęcie na wielką skalę prześladowań Kościoła i znieważanie osoby papieża. Prosiła o poświęcenie Rosji swemu Niepokalanemu Sercu i o przyjmowanie Komunii św. wynagradzającej w pierwsze soboty każdego miesiąca. Podkreśliła, że jeśli papież dokona tego poświęcenia, Rosja nawróci się i świat będzie cieszył się pokojem.

Trzecia tajemnica fatimska zrobiła największe wrażenie na dzieciach, jak i na wszystkich, którzy zetknęli się z objawieniami. Pełna treść jak podkreślała Łucja jest „przeznaczona tylko dla samych papieży.” Z początku nie ujawniła ona wszystkich tajemnic, dopiero za namową kanonika Galamba de Olivera biskupa diecezji Leiria (na terenie której leży Fatima), który wpłynął na spisanie wszystkich objawień. Siostra Łucja spisała trzecią część tajemnicy fatimskiej na wyraźne żądanie biskupa, kiedy poważnie zachorowała na przełomie roku 1943 i 1944. Dokument po kilkunastu latach doręczony został Janowi XXIII przez nuncjusza papieskiego w Lizbonie. Źródła kościelne podają, że między październikiem 1958 a lutym 1959 trzecia tajemnica fatimska została odczytana przez papieża Jana XIII oraz kardynała Alfredo Ottavianiego, prefekta Świętego Oficjum. Następnie dokument złożono w tajnych archiwach Watykanu.

Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnił publicznie Jan Paweł II – 26 czerwca 2000 r., była w niej mowa o „białym kapłanie ginącym od kuli z broni palnej”, co część osób odnosi do zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 r.

Sam Jan Paweł II przypisywał swoje ocalenie wstawiennictwu Maryi. Pocisk, którym został raniony, przekazał jako wotum do sanktuarium fatimskiego. Został on umieszczony w koronie figury Matki Boskiej z Fatimy.