Cmentarz wojenny w Żegocinie

Na terenie miejscowości Żegocina znajdują się dwa cmentarze wojenne – cmentarz wojenny nr 301, o którym pisaliśmy już na Polskich – Cmentarzach oraz cmentarz wojenny nr 302.

Cmentarz wojenny nr 302 znajduje się na terenie cmentarza parafialnego, w jego środkowej części, w odległości około 400 metrów od kościoła. Nekropolia zajmuje powierzchnię około 1905 m2 i oparta jest na planie prostokąta. Cmentarz wojenny nr 302 został zaprojektowany przez Franza Starka.

Obecnie, wojenne miejsce pamięci nie jest ogrodzone, jednak jego zasięg jest widocznie oddzielony od pozostałej części cmentarza. Od strony wschodniej, teren cmentarza wojennego wskazują rzędy starych drzew, od zachodniej natomiast – żywopłot.

Cmentarz wojenny nr 302 podzielony jest na dwie części, które oddzielone są aleją. Główny element nekropolii stanowi kamienny pomnik z dużym, drewnianym krzyżem łacińskim z figurą Chrystusa. Na bocznych słupkach pomnika znajdują się mniejsze krzyże maltańskie: niemiecki oraz austriacki. Na centralnej ścianie ołtarza znajduje się biała, kamienna tablica inskrypcyjna:

Z szarej codzienności przybyliśmy i przez próg życia  

odeszliśmy ze skroniami zwieńczonymi laurem.

Po obu stronach tablicy umieszczono dwa żeliwne krzyże maltańskie.

Nagrobki, znajdujące się na cmentarzu wojennym nr 302 w Żegocinie ułożone są w rzędach. Na nagrobkach znajdują się duże krzyże żeliwne, a także stele z nazwiskami osób pochowanych.

Na terenie cmentarza wojennego nr 302 znajduje się 109 grobów pojedynczych oraz 54 grobów zbiorowych. Nekropolia stanowi miejsce spoczynku dla żołnierzy, poległych w 1914 roku: 22 wojskowych austro – węgierskich, 152 niemieckich oraz 102 rosyjskich.


Od 1998 roku szlakiem cmentarzy I wojny światowej gmin Trzciana, Nowy Wiśnicz, Limanowa, Laskowa i Żegocina wędruje młodzież biorąca udział w Rajdzie „Szlakiem cmentarzy I wojny światowej”.
Rajd jest dwudniowy. W pierwszym dniu grupy uczniów, prowadzone przez nauczycieli i przewodników wędrują po cmentarzach, po czym spotykają się w CKSiT w Żegocinie na wieczornicy. W drugim dniu wędrują z Żegociny na cmentarz nr 359 w Kamionce Małej (Jstrząbka) – gm. Laskowa i tam składaja wieńce pod pomnikiem centralnym tego cmentarza oraz uczestniczą w nabożeństwie, odprawianym w intencji Ojczyzny. Po nim następuję ogłoszenie wyników konkursów, towarzyszących imprezie i rozdanie nagród.