PARAFIA

Rzymskokatolicka
św. Mikołaja Biskupa
w Żegocinie

 32-731 Żegocina, Żegocina 1, 14-613-20-77,                                           E-MAIL zegocina@diecezja.tarnow.pl

 

KANCELARIA

Czynna jest: 

 • Czynna codziennie z wyjątkiem niedziel, świąt oraz pierwszych piątków miesiąca.
 • Od środa, czwartek, piątek: rano od godziny 7:30 do 8:30 i wieczorem bezpośrednio po zakończeniu Mszy św.
 • Rozmowy przedmałżeńskie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 • W nagłych przypadkach o każdej porze.
 • Kancelaria jest czynna w podanych wyżej godzinach, jednak w koniecznych nagłych sprawach (np. prośba o kapłana z sakramentami świętymi do chorego, formalności związane z pogrzebem, itp.) można załatwiać poza godzinami działalności kancelarii.
 • W kancelarii parafialnej załatwiane są następujące sprawy: realizowane są formalności przed chrztem św., bierzmowaniem, ślubem, pogrzebem, wydawanie metryk czyli świadectwa chrztu św., zamawianie intencji Mszy św., przyjmowanie na wypominki, zgłaszanie osób chorych do posługi sakramentalnej, porady duszpasterskie.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

W niedziele:

Żegocina: 7:00, 8:30, 9:45, 11:00, 15.00

Rozdziele: 7:oo, 9.oo

W dni powszednie:

Żegocina: poniedziałek – piątek: 6.3o, 18.oo czas letni, 17.00 czas zimowy, sobota: 7.oo, 18.oo czas letni, 17.00 czas zimowy.


INFORMATOR


 1. Województwo – Małopolskie
 2. Powiat – Bocheński
 3. Gmina – Żegocina
 4. Diecezja – Tarnowska
 5. Dekanat – Lipnica Murowana
 6. Parafia Erygowanie (łac. erigo – wznoszę) – pojęcie z prawa kanonicznego Kościoła katolickiego odnoszące się do założenia lub ufundowania kaplicy, kościoła, klasztoru, parafii lub diecezji przez uroczysty dekret biskupa lub Stolicy Apostolskiej.W procesie powstawanie nowej parafii wyróżniamy dwa etapy: fundację i erekcje. Fundacje stanowi wstępny etap przygotowujący późniejszą erekcję. Teoretycznie erekcja możliwe była bez fundacji, biskup jednak nigdy nie zgadzał się na erygowanie nowej parafii bez zabezpieczenia jej odpowiedniej podstawy materialnej. Fundator przekazywał Kościołowi ową donację, którą przejmował biskup i w oparciu o nią erygował parafię.    Dokument erekcyjny dla parafii żegocińskiej nie jest znany, nie znamy także daty erekcji parafii. Istnieje dokument uważany za akt fundacyjny kościoła żegocińskiego z 1293 r. Oryginał dokumentu nie zachował się. Dokument znany jest z oblaty (wpisu) w księdze grodzkiej sądeckiej z 19.VII. 1647 r. W zapisie poprzedzającym oblatę zanotowano, że przedstawił go do wpisu w imieniu plebana żegocińskiego szlachcic Walenty Piotrowski.Treść dokumentu napisanego w języku łacińskim przetłumaczył na język polski i opublikował w dziele „Sądeczcyzna” (Kraków 1863, tom I, str. 183-184) Szczęsny Morawski – zasłużony badacz historii tych terenów.„Roku Pańskiego tysiąc dwieście dziewięćdziesiątego trzeciego. Wszystkim razem i każdemu z osobna, współczesnym i przyszłym niniejszą treścią wiadomo czynimy, że my Zbigniew Żegota, dziedzic Łąkty, idąc za radą zbawienną naszych przyjaciół, po dobrym namyśle, w pewnej nadziei zbawienia dusz naszych przodków, teraz żyjących i potomków, fundujemy kościół we wsi naszej Wola Żegota zwanej na cześć Boga Wszechmogącego i Świętego Mikołaja naszego patrona, który to kościół uposażamy z wszelką wolnością lasami, łąkami i ornymi polami bez wszelkiej przeszkody do użytku, posiadania i na dobry użytek obracania podług woli plebanów. Prócz tego nadaliśmy temu kościołowi młyn w rzeczonej wsi Wola Żegota leżący z wszelkimi prawami i wolnością jak go sami posiadaliśmy, na zawsze, nic tamże sobie albo naszym następcom nie rezerwując, lecz pełnomocnie darowaliśmy i darujemy. Ten to młynarz wiecznymi czasy będzie obowiązany co rok jedną grzywnę polską płacić plebanowi jako czynsz, także będzie obowiązany mleć bez miarki plebanowi, będzie obowiązany osiem dni robić, w własnym domu reparację przedsięwziąć i gdy trzeba będzie, znowu gontami pobić, odrzwia i drzwi we dworze będzie winien odnowić. Jego od wszelkich danin na zawsze zwalniamy. Temuż kościołowi po wszystkich płodach ziemskich, na które sami orzemy w obydwu Łąktach dziesięciny snopowe dajemy i wszyscy sołtysi nasi dziesięciny snopowe dawać są obowiązani po wieczne czasy. Także każdy kmieć we wsi Wola Żegota będzie obowiązany dawać dwa korce żyta i tyleż owsa. A w obu Łąktach i innych wsiach każdy z nich korzec owsa ma dawać po wieczne czasy, zagrodnicy zaś 1 1/2 korca owsa. Na tej rzeczy potwierdzenie pieczęć nasza się dołącza”. Dokument ten stanowił wstęp do późniejszej erekcji kościoła i parafii przez biskupa krakowskiego. W ten sposób włączono parafię w system administracyjno – prawny państwa polskiego. Pierwsza udokumentowana wzmianka o parafii w Żegocinie pochodzi z 1335 roku (spis świętopietrza).

  Źródła: 1. Pączek Jerzy,  Dzieje kościoła w Żegocinie do XVIII wieku. Praca magisterska. 2. Morawski Szczęsny, Sądeczcyzna, Kraków 1863, tom I, str. 183-184


 7. Wezwanie parafii: Świętego Mikołaja Biskupa
 8. Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1293 roku
 9. Odpust parafialny: Uroczystość Świętego Mikołaja Biskupa
 10. Kościoły oraz kaplice – Kaplica w Rozdzielu
 11. Cmentarz: parafialny,  kaplica cmentarna
 12. Mieszkańcy parafii:
 13. Terytorium parafii: Żegocina, Bełdno, Bytomsko, Rozdziele, Zadziele.
 14. Szkoły na terenie parafii:
 • Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie obejmuje swoją działalnością organizacyjną następujące typy szkół:
  1. Liceum Ogólnokształcące – założone w 1993 r. z okazji 700-lecia Żegociny,
  2. Zasadniczą Szkołę Zawodową – powołaną w 1996 roku, która kształci młodocianych pracowników w zawodach rzemieślniczych. W roku szkolnym 2018/2019 klasy III A i B ZSZ są ostatnimi rocznikami tej szkoły.
  3. Gimnazjum – powołane w 1999 roku, w wyniku wdrażania reformy oświaty. W roku 2018/2019 nastąpi wygaszenie gimnazjum w wyniku reformy edukacji.
  4. Branżowa Szkoła I stopnia, która powstała w roku szkolnym 2017/2018 w z wiązku z wdrażaną reformą edukacji. 
  5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – utworzone w 2005 roku dla absolwentów ZSZ, prowadzące kształcenie w systemie zaocznym. Powstało z przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych powołanego w 2001 r.
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku
 • Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu.