MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM

26 listopada 2022r. powrócił do naszego kościoła po konserwacji zabytkowy obraz

„ Matka Boska z Dzieciątkiem”  pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku, rama obrazu malowana i złocona przez F. Miklaszewskiego w maju 1864r. Stan obrazu przed konserwacją był bardzo zły.  Tło malowidła było mocno pomarszczone, w wielu miejscach popękane. Płotno podobrazia kruche i bardzo sztywne. Zaprawa i warstwa malarska przesycona była nadmiarem masy dublażowej, co było przyczyną głębokich pęknięć i rozwarstwień wszystkich warstw technologicznych. Całość obrazu mocno przemalowana. Niektóre przekształcenia estetyczne wymagały korekty, szczególnie przy twarzy i dłoniach Dzieciątka oraz twarzy Matki Boskiej, jak również w obrębie całego tła obrazu. W trakcie konserwacji usunięto popękaną i łuszczącą się wtórną warstwę malarską i wosk z masy dublażowej. Usunięto też warstwę przemalowania w obrębie tła obrazu. Wykonano kity w ubytkach masy.  Nawilżono i wygładzono warstwę woskową masy duplażowej. Wyprasowano też powierzchnię obrazu od lica poprzez płótno lniane w celu uzyskania faktury płótna. Nałożono werniks pośredni. Uzupełniono warstwę malarską. Wykonano korektę przekształceń estetycznych pochodzących z poprzedniej konserwacji. Korekta dotyczyła twarzy i rąk Dzieciątka, rąk Matki Boskiej oraz uczytelnienia koron. Odtworzono nimby przy użyciu brązy i położono werniks końcowy. Została też wykonana renowacja ramy, która oczyszczono, zakonserwowano wewnątrz i na zewnątrz . Ubytki złoceń zostały uzupełnione i wypolerowane. Z uwagi na wiek i wartość obrazu powinien on być umieszczony z dala od źródeł ciepła i okien kościoła, w stabilnych warunkach termicznych i wilgotnościowych.  Konserwację wykonała Pani Małgorzata Kaczmarczyk oraz Państwo Wiesława i Wiesław Odrońcowie, którym serdecznie dziękujemy za wieloletnie ratowanie zabytków w naszym kościele.