SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ

 

Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa, nazywanym powszechnym kapłaństwie wiernych. Istnieje jednak jeszcze kapłaństwo urzędowe, przekazywane przez sakrament święceń, które stoi u podstaw kapłaństwa powszechnego. Jego celem jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa-Głowy. Kapłaństwo urzędowe udziela świętej władzy w służbie wiernym. Posiadający święcenia wykonują swoją posługę przez: nauczanie, kul Boży i rządy pasterskie.

Stopnie święceń

Od początku posługa święceń udzielana i wykonywana była według trzech stopni:

  • Episkopat –każdy biskup otrzymuje pełnię sakramentu święceń. Włączony jest do Kolegium Biskupów i uczyniony widzialną głową powierzonego mu Kościoła. Biskupi mają udział w odpowiedzialności apostolskiej i posłaniu całego Kościoła pod zwierzchnictwem następcy św. Piotra – papieża.
  • Prezbiterat – Prezbiterzy są powołani, by być roztropnymi współpracownikami biskupów. Są z nimi zjednoczeni w godności kapłańskiej, a jednocześnie zależą od nich w wykonywaniu swoich funkcji duszpasterskich. Prezbiterzy tworzą wokół swojego biskupa prezbiterium i otrzymują od niego misję kierowania wspólnotą parafialną lub określoną funkcję kościelną.
  • Diakonat – diakoni nie otrzymują kapłaństwa posługi, jednak dzięki święceniom mają prawo do ważnych funkcji w posłudze słowa, kulcie Bożym, zadaniach duszpasterskich i charytatywnych.

Celebracja sakramentu święceń

Celebracja święceń ze względu na szczególne znaczenie dla życia Kościoła partykularnego powinna odbywać się z udziałem wiernych. Trzy święcenia przebiegają w podobny sposób i udzielane są w ramach liturgii eucharystycznej.

Istotny obrzęd sakramentu dla wszystkich trzech stopni stanowi nałożenie na głowę wyświęcanego rąk przez biskupa oraz specjalna modlitwa konsekracyjna, stanowiąca prośbę o wylanie Ducha Świętego i udzielenie jego darów.