DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA

Członkinie DSM- u w ŻEGOCINIE

spotykają się w każdą sobotę o godz. 9.00.

  maryjny kopia miniDSM istnieje w parafii św. Mikołaja Bp w Żegocinie od dawna. Praktycznie od czasu kiedy Ks. Arcybiskup Jerzy Ablewicz zachęcił dziewczęta diecezji tarnowskiej do zrzeszania się po to, aby czcić i naśladować Maryję w Jej cnotach- żegocińskie dziewczęta wstępowały w szeregi DSM-u, a opiekę nad nimi sprawuje Ks. Piotr Klóska

Obecnie parafia św. Mikołaja Bp. w Żegocinie ma grupę DSM

Podczas spotkań pogłębiamy swoja wiarę przez modlitwę oraz wiedzę na temat Maryi i świętych. Uczestniczymy także w zabawach i konkursach. Ponadto organizujemy pielgrzymki do miejsc świętych, uroczystą Mszę św. z okazji przyjęcia nowych członkiń do grupy, spotkanie mikołajkowe i opłatkowe oraz inne służące integracji we wspólnocie. W naszej grupie jest radośnie i rodzinnie. Dziewczynki należące do grupy wypełniają także powierzone im obowiązki Dziecka Maryi, uświetniają odpusty i procesje swoją obecnością oraz czuwają w ciemnicy i przy Grobie Pańskim w czasie Triduum Paschalnego. Członkinie DSM-u wymieniają swoje doświadczenia korzystając również z wakacyjnych wyjazdów organizowanych dla tej grupy, kursu dla przewodniczek i skupień.

Wspólnota Dziewczęcej Służby Maryjnej w naszej parafii posiada już wieloletnią tradycję. Obecnie grupa DSM-u liczy prawie 60 dziewczynek, a opiekunem jest Ks. Piotr. Aby dowiedzieć się więcej co słychać u DSM-ek w Żegocinie, zapraszamy na stronę Facebookową :

https://www.facebook.com/Dziewcz%C4%99ca-S%C5%82u%C5%BCba-Maryjna-%C5%BBegocina-1034074682