W LISTOPADZIE SZCZEGÓLNIE PAMIETAMY W MODLITWIE O ZMARŁYCH

Modląc się za naszych bliskich zmarłych pamiętajmy też o kapłanach spoczywających na naszym cmentarzu.

  • Spoczywają w Żegocinie Księża  Proboszczowie:  Ks. Jakub Janczy, ks. Andrzej Pawicki, ks. Jan Bach, ks. Ignacy Chmura,  oraz  Rodacy: ks. Michał  Krawczyk, ks. płk Franciszek Juszczyk,  ks. Błażej Fąfara, ks. Prałat Kazimierz Zatorski, ks. Ryszard Sroka, ks. Stanisław  Wrona, ks. Feliks Górka.
  • Pamiętajmy też o naszych Proboszczach: ks. Wojciechu Białasie spoczywającym w Siedliskach Bogusz oraz ks. Prałacie Antonim Porębie spoczywającym w Ptaszkowej.