Proboszczowie

Proboszczowie:

ks. Bogusław Pasierb (od 14 VIII 2016 –

ks. Leszek Dudziak (8 III 2003 – 13 VIII 2016)

Ks. Antoni Poręba (14 VIII 1982 – 23 I 2003)

Ks. Wojciech Białas (8 VIII 1947 – 14 VIII 1982)

Ks. Ignacy Chmura (14 I 1937 – 20 IV 1947)

Ks. Jan Bach (8 IX 1916 – 14 X 1936)

Ks. Andrzej Pawicki (30 VII 1904 – 7 VI 1916)

Ks. dr Stanisław Dutkiewicz (15 VI 1897 – 16 V 1904)

Ks. Jakub Janczy (3 VII 1865 – 22 IV 1897)

Ks. Kasper Józef Górka (5 III 1834 – 24 IV 1864)

Ks. Andrzej Grywalski (1833 – 1834)

Ks. Marcin Zagola (24 VIII 1819 – 13 IX 1833)

Ks. Jan Doliński (V 1819 – VIII 1819)

ks. Maciej Gruszczyński (1818 –

Ks. Alojzy Owsiński (1813 – 1818)

Ks. Józef Tylkowski (1783 – 1813)

Ks. Jan Tylkowski (27 VIII 1759 – 16 IV 1781)

Ks. Józef Stanisław Utylski (1743 – 13 VI 1759)

Ks. Wojciech Józef Zielnicki (1733 –

Ks. Jan Kikulski (1723 – 3 VII 1732)

Ks. Jakub Gutowski (1700 – 27 IX 1723)

Ks. Stanisław Smoliński (1693 –

Ks. Albert Kazimierz Paczygiewski (1692 – 1693)

Ks. Wojciech Antałkowicz (1679 – X 1692)

Ks. Wojciech Barankowicz (1674 – 1679)

Ks. Jan Skrzydłowski (1665 –

Przerwa 1652 – 1665 została spowodowana zajęciem kościoła na zbór ariański

Ks. Grzegorz Skrzydłowski (1652)

Ks. Wawrzyniec Dilowski (1651 – 1652)

Ks. Samuel Piech (VI 1651)

Ks. Stanisław Kowaliński (1650 – 1651)

Ks. Adam Skawiński (X 1618 – 1650)

Ks. Łukasz Kłoda (1615 – 1619)

Ks. Paweł Debochowski (1608 –

Ks. Stanisław z Lipnicy (1595 –

Ks. Wojciech Albertus

Ks. Felix de Vidava (1529 –