SCHOLKA ZAŚPIEWAŁA NA MSZY

SCHOLA PARAFIALNA – W niedzielę 9 czerwca Mszę św. dla dzieci celebrowana przez ks. Piotra Klóskę uświetniła pięknym śpiewem Schola Parafialna.  Kazanie do dzieci wygłosił ks. Robert Osak. Na zakończenie mszy udzielono dzieciom błogosławieństwa. Na zajęcia zespołu uczęszczają  dzieci  w wieku 6-12 lat. Scholę prowadzi Pani Organistka Małgorzata Świątko. Próby są we czwartki po wieczornej Mszy św. w salce na plebanii.  Dziękujemy rodzicom za pomoc i podwożenie dzieci na próby. Zapraszamy chętne, lubiące śpiewać dzieci do wspólnej pracy w zespole.