Święto Podwyższenia Krzyża

14 września Kościół obchodzi Święto Podwyższenia Krzyża.

Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus, a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka. Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest gestem błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach świątyń, przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. We środę w naszym kościele młodzież klas VIII  przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania wraz z ks. Piotrem poprowadziła Drogę Krzyżową. Uczestniczyło w niej wielu parafian.