PAMIĘTAMY  O  ZMARŁYCH  KAPŁANACH

„ Człowiek żyje tak długo, jak długo żyje pamięć o nim”

W ślad za słowami starajmy się pamiętać, zwłaszcza w listopadzie,  o tych, którzy przybliżali nam Boga, przekazywali nam wiedzę o Jezusie, głosili słowo Boże, przygotowywali nas do Sakramentów świętych, pracowali w naszej parafii lub z niej pochodzili. O wszystkich kapłanach. A zwłaszcza o proboszczach: ks. Jakubie Janczym, ks. Andrzeju Pawickim, ks. Janie Bachu, ks. Ignacym Chmurze, ks. Wojciechu Białasie ( spoczywa w Siedliskach Bogusz), ks. Prałacie Antonim Porębie  ( spoczywa w Ptaszkowej) i kapłanach rodakach spoczywających na naszym cmentarzu parafialnym: ks. płk Franciszku Juszczyku, ks. Michale Krawczyku, ks. Feliksie Górka, ks. Stanisławie Wrona, ks. prałacie Kazimierzu Zatorskim,  ks. Błażeju Fąfara, ks. Ryszardzie Sroka.

Pomódlmy się za nich odwiedzając cmentarz.