III  NIEZIELA  WIELKIEGO POSTU

W trzecią  niedzielę  Wielkiego Postu  Dziecięca Schola Parafialna zaśpiewała w czasie Mszy świętej. Dzieci odważnie śpiewały pieśni religijne.  Schola pracuje trzeci rok, wykonuje oprawy Dróg  Krzyżowych dla dzieci. Gratulujemy pięknego śpiewu i liczymy na więcej! W  czasie mszy świętej, w  Liturgii Słowa czytania czytali: Pani Kamila Mirowska i Pan Grzegorz Gębski.  Msze celebrował i kazanie o wartości małżeństwa i rodziny wygłosił ksiądz Proboszcz Bogusław Pasierb. Zapraszamy chętne dzieci, które lubią śpiewać na zajęcia Scholi oraz chętne dorosłe osoby do czytania czytań w czasie mszy świętych.  Zapraszamy też na Gorzkie Żale.