Archiwum kategorii: TRIDUUM PASCHALNE

WIELKA  SOBOTA

Wielka Sobota – to przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. W Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranci, lektorzy  DSM, również druhowie strażacy. Tradycyjnie w tym dniu, przed południem błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny.  Po zapadnięciu zmroku odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, na która składa się: Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna, w czasie której piękne kazanie wygłosił ks. Proboszcz Bogusław Pasierb. Rezurekcyjną mszę świętą uświetniła Orkiestra CKSiT w Żegocinie w nowym składzie i z nowym kapelmistrzem. Uroczystym ogłoszeniem całemu światu radosnej wieści o zmartwychwstaniu Pana była procesja rezurekcyjna. W tym roku odbyła się ona ulicami Żegociny i zgromadziła ogromną liczbę parafian i gości. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie w naszej parafii Triduum Paschalnego i Mszy Rezurekcyjnej z głębi serca dziękujemy.


WIELKI  PIĄTEK

Ceremonię Wielkiego Piątku rozpoczęła Droga Krzyżowa Strażaków z OSP w Bełdnie. Teksty czytał druh Jakub Grabiarz.  Z krzyżem wędrowali druhowie: Marcin Waligóra, Paweł Szymbara i Krzysztof Piaskowy. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu, ale nie odprawia się mszy świętej. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. Liturgię rozpoczęła milcząca procesja, podczas której kapłan wniósł przed ołtarz krzyż, a następnie dokonał aktu prostracji, czyli leżenia krzyżem, co jest znakiem najgłębszej adoracji i pokuty, oznacza także uniżenie się „człowieka ziemskiego” oraz smutek i ból Kościoła.  Kolejne elementy nabożeństwa to: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunia Święta i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W Liturgii Słowa naczelne miejsce zajmuje opis męki Pańskiej w relacji naocznego świadka wydarzeń – świętego Jana Apostoła. Przeczytali go:  ks. Piotr Klóska i  Wojciech  Błoniarz. Ostatnie kazanie pasyjne wygłosił ks. Piotr  Klóska.  Po modlitwie powszechnej rozpoczęła się druga część liturgii Wielkiego Piątku – Adoracja Krzyża. Odsłonięcie Krzyża następuje w trzech etapach. Ukazując krzyż, sprawujący liturgię Ks. Proboszcz Bogusław  Pasierb śpiewał trzykrotnie słowa: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, wierni odpowiadali na wezwanie „Pójdźmy z pokłonem”.  Po Komunii Świętej nastąpiło przeniesienie w procesji Pana Jezusa do Grobu Pańskiego, a następnie odśpiewano wszystkie części Gorzkich Żali. Adoracja przy Grobie Pańskim trwała do rana, przy grobie wartę pełnić rozpoczęli strażacy z jednostki OSP w Bełdnie.


TRIDUUM PASCHALNE

Triduum Paschalne to nazwa uroczystości obchodzonych w Kościele katolickim pod koniec tak zwanego Wielkiego Tygodnia. Poprzedzają one Niedzielę Wielkanocną. Określenie to wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie „triduum” znaczy tyle co „trzy dni”, a zatem chodzi tu o: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Przymiotnik „Paschalny” wskazuje z kolei na związek owych uroczystości z hebrajskim świętem Paschy, podczas którego, jak podają Ewangelie, rozegrały się najważniejsze wydarzenia związane z ofiarą Jezusa Chrystusa: Ostatnia Wieczerza, męka oraz śmierć na krzyżu. Do Triduum Paschalnego zalicza się również Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego.

WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to więc święto wszystkich kapłanów. To dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele kapłanom zawdzięczamy.   
Przedstawiciele parafii złożyły kapłanom ks. Proboszczowi Bogusławowi Pasierbowi, ks. Leszkowi Dudziakowi, ks. Robertowi Osakowi, ks. Piotrowi Klósce, ks. Janowi Wąchała,  ks. Januszowi Sądlowi,  życzenia i wręczyli kwiaty oraz baranka wielkanocnego.  „Drodzy  Kapłani! Z okazji Waszego Święta my Parafianie życzymy Bożej radości, niech prowadzi Was w każdym dniu posługi. Życzymy wielu serc ludzkich pełnych życzliwości, gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny. Niech dobry Bóg obdarza Was nieustannie łaską i pokojem. Niechaj nie brakuje Wam entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy. A Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga. Niechaj wspiera Was  Maryja – Matka Kapłanów i nasz patron Święty  Mikołaj. Zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie. Szczęść Boże! Rozpoczęła się tradycyjna liturgia Wielkiego Czwartku. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” zamilkły dzwony i organy. Piękne kazanie wygłosił ks. Robert Osak o Eucharystii i kapłaństwie. W nabożeństwie uczestniczyło mnóstwo parafian i gości. Pod koniec ks. Proboszcz podziękował księżom za miłą współpracę oraz parafianom za życzliwość i życzenia,  po czym Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej Ciemnicą, gdzie rozpoczęła się cicha adoracja, która trwała do godziny 21.00.


Porządek nocnej adoracji w Wielki Piątek

Prosimy zapoznać się z planem adoracji Pana Jezusa w Grobie. Te wyjątkowe dni powinny być wypełnione rozważaniem Męki Chrystusa, adoracją krzyża oraz modlitwą w skupieniu przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w miejscu adoracji.

Proponowany porządek:

19.3o – Gorzkie Żale cz. I, II, III

21.oo – Młodzież

22.oo    Zadziele

23.oo    Nowa Wieś

24.oo    Nagórze Góry

1.oo      Patrówka, Nadole. Piechówka, Brzeg

2.oo      Bytomsko

3.oo-    Górczyna

4.oo-    Przybyszówka i osiedle nad parkingiem

5.oo-    Bełdno i Konice

 Każda grupa niech prowadzi adorację przez pół godziny a następnie módlmy się w ciszy.

NIEDZIELA PALMOWA

Nabożeństwo Niedzieli Palmowej w dniu 2 kwietnia 2023 roku, w osiemnastą rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II – papieża Polaka, rozpoczęło się przed żegocińskim kościołem parafialnym. Była pochmurna, chłodna pogoda. Przed wejściem do kościoła zgromadzili się licznie parafianie z palmami. Większość przyniosła piękne palmy, w większości wykonane samodzielnie, niektóre zostały zakupione,  tydzień wcześniej podczas akcji Szkolnego Koła Caritas w Bytomsku lub w Szkole Podstawowej im, Świętej Kingi w Żegocinie w czasie akcji świetlicy szkolnej. Te najwyższe, zostały przyniesione do kościoła wcześniej i tam też pozostały podczas całej niedzieli ( palma Domowego Kręgu Rodzin, palma DSM). Najwyższa palma licząca 24 m została postawiona przy jednej z lip na placu przykościelnym. Nabożeństwo poprowadził ks. Piotr  Klóska. Przed kościołem miało miejsce odczytanie pierwszego fragmentu Ewangelii oraz poświęcenie palm oraz procesja. Następnie wierni udali się do środka kościoła, w którym wkrótce rozpoczęła się msza święta, odprawiana przez ks. Piotra Kłóskę i ks. Jana Wąchałę. Tradycyjnie już podczas tej mszy świętej odśpiewano opis Męki Pańskiej z Ewangelii Św. Mateusza. W podziale na role zaśpiewali: Krzysztof Łukasik, Wojciech Błoniarz i Jerzy Mirowski ( śpiewający Pasję od 35 lat). W końcowej części mszy świętej Ks. proboszcz Bogusław Pasierb odczytał ogłoszenia parafialne i poinformował zebranych o planie nabożeństw w okresie Wielkiego Tygodnia. Po zakończeniu sumy w kościele odbył się tradycyjny konkurs palm.  Komisja. W tym roku wyłącznie w męskim składzie, po oglądnięciu palm i konsultacji zdecydowała przyznać nagrody w dwóch kategoriach: najwyższa palma – powyżej 15 m oraz najpiękniejsza palma. Podobnie jak w roku poprzednim laureatów i nagród było bardzo dużo. W kategorii najwyższa palma powyżej 15 m wygrała i zdobyła I miejsce palma Rodziny Barczyków z Konic ( 24 m). W kategorii najpiękniejszych palm kolejność jest następująca: II miejsce palma Kręgu Rodzin ( 9,6 m), III miejsce palma DSM ( 5,6 m), IV miejsce: palma Rodziny Stachów ( 5,5 m) oraz palma Rodziny Mirowskich ( 5,5 m), V miejsce palma Rodziny Paruchów ( 5,0 m). Wszystkie pozostałe palmy otrzymały miejsce VI. Sponsorami nagród byli:  Proboszcz Parafii Żegocina – ks. Bogusław  Pasierb, Wójt Gminy Żegocina – P. Wojciech Wrona, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina – P. Grzegorz Gołąb, Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego  – P. Jerzy Błoniarz. Sponsorom dziękujemy. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy w tym roku wykonali i przynieśli do poświęcenia przepiękne palmy!!!


KIERMASZ PALM WIELKANOCNYCH

W niedzielę 26 marca Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej w Bytomsku zorganizowało sprzedaż palm wielkanocnych zrobionych własnoręcznie z naturalnych, bibułowych kwiatów. traw, bazi. Dochód przeznaczony będzie na leczenie chorych dzieci z terenu parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali palmy oraz tym, którzy wsparli akcję datkami.


ROZPOCZĘŁY SIĘ WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE  

W IV niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęły się w naszej parafii  rekolekcje wielkopostne, które prowadzi Ks. dr Piotr Kaczmarek, rektor Seminarium Duchownego w Łowiczu. Ksiądz Proboszcz Bogusław Pasierb  serdecznie powitał Księdza Rekolekcjonistę w naszej wspólnocie parafialnej. Nam wszystkim parafianom życzył, aby ten święty czas ćwiczeń duchowych był dla nas okazją do odnowienia naszej relacji z Panem Bogiem, oraz przemiany naszego życia. W Kościele katolickim IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Laetare (niedzielą radości). Jej nazwa pochodzi od słów Antyfony na wejście „Laetare, Jeruzalem: et conventum facite” (Raduj się, wesel się Jerozolimo). W niedzielę Laetare w czasie mszy św. używa się szat liturgicznych koloru różanego.  Tradycja niedzieli Laetare sięga początków chrześcijaństwa.  Od XVI wieku ten dzień zwany jest również „Niedzielą Róż”.

 Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naukach rekolekcyjnych i nabożeństwach.


Robimy Palme Ks. Piotr i DSM oraz KSM

Palma wielkanocna to jeden z najważniejszych symboli świąt Wielkanocy. Święcimy ją w kościołach podczas Niedzieli Palmowej, a następnie może ona odgrywać rolę wielkanocnej dekoracji. Tradycyjną palmę wielkanocną możemy kupić lub wykonać samodzielnie. Jak zrobić palmę wielkanocną samemu? By zrobić palmę wielkanocną, warto użyć nie tylko kolorowych, efektownych ozdób, ale również żywych roślin, m.in.: bukszpan, żywotnik czy gałązki bazi. 

Palmy wielkanocne – rodzaje

Palma wielkanocna kurpiowska – tradycyjna palemka wielkanocna. Według tradycji oplata się ją widłakiem, który współcześnie jest już pod ochroną. Roślinę tę możemy zastąpić wrzosem, borówką i ozdobić kwiatami zrobionymi z bibuły.

Palma wielkanocna wileńska – najpopularniejszy rodzaj palmy, którą możemy zobaczyć w polskich domach. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, dzięki czemu może pełnić również funkcję dekoracyjną. Palma wileńska najczęściej powstaje z suszonych kwiatów, mchów i ozdobnych traw.

Palma wielkanocna góralska – tradycyjna palma góralska zakończona jest czubkiem z bazi ozdobionych często kolorową bibułą lub wstążkami. Środkową część palmy wykonujemy najczęściej z gałązek wierzbowych lub leszczynowych.


III  NIEZIELA  WIELKIEGO POSTU

W trzecią  niedzielę  Wielkiego Postu  Dziecięca Schola Parafialna zaśpiewała w czasie Mszy świętej. Dzieci odważnie śpiewały pieśni religijne.  Schola pracuje trzeci rok, wykonuje oprawy Dróg  Krzyżowych dla dzieci. Gratulujemy pięknego śpiewu i liczymy na więcej! W  czasie mszy świętej, w  Liturgii Słowa czytania czytali: Pani Kamila Mirowska i Pan Grzegorz Gębski.  Msze celebrował i kazanie o wartości małżeństwa i rodziny wygłosił ksiądz Proboszcz Bogusław Pasierb. Zapraszamy chętne dzieci, które lubią śpiewać na zajęcia Scholi oraz chętne dorosłe osoby do czytania czytań w czasie mszy świętych.  Zapraszamy też na Gorzkie Żale.


II niedziela Wielkiego Postu – Niedzielą Ad Gentes

W Kościele katolickim druga niedziela Wielkiego Postu obchodzona jest, jako „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Polskimi Misjonarzami”. W tym roku Niedziela Ad Gentes była przeżywana pod hasłem „Z misjonarzami budujemy Kościół”. Od 2006 roku druga niedziela Wielkiego Postu w Kościele katolickim w Polsce obchodzona jest jako „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Jest to okazja, aby wesprzeć duchowo i materialnie polskich misjonarzy posługujących w 99 krajach świata. Tego dnia pod kościołami w całym kraju odbywa się zbiórka do puszek na rzecz Dzieła Pomocy Ad Genetes. W naszej parafii też odbywała się taka zbiórka, która prowadziła parafialna Caritas. W czasie mszy św. dla dzieci celebrowanej przez ks. Proboszcza  o godz. 9.45, czytania odczytały członkinie Domowego Kościoła, a swoim śpiewem liturgię ubogaciły dziewczęta z DSM pod kierunkiem ks. Piotra.  Akompaniował On na gitarze, razem z nim grały Magdalena Piechnik ( ukulele) i Julia Badyla ( gitara). Na zakończenie nabożeństwa udzielono dzieciom błogosławieństwa.