Archiwum kategorii: TRIDUUM PASCHALNE

Alleluja! Jezus Żyje!

Ta radosna nowina dobiega dzisiaj z każdej świątyni. Wesoły nam dzień dziś nastał – śpiewamy wszyscy, bo Pan zmartwychwstał. Najważniejszą uroczystość Kościoła nazywamy Wielkanocą, ponieważ cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w Kościele,  gdyż dopiero swoim zmartwychwstaniem Chrystus potwierdził, że był prawdziwie Mesjaszem i Synem Boga. Cud zmartwychwstania przekonuje wszystkich, którzy mają dobrą wolę i chcą poznać prawdę. Dlatego Wielkanoc jest słońcem roku kościelnego, centrum wszystkich tajemnic, związanych z życiem i posłannictwem na ziemi Jezusa Chrystusa.

 

TRIDUUM PASCHALNE – WIELKA  SOBOTA

Wielka Sobota – to przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. W Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwali ministranci, lektorzy  DSM, również druhowie strażacy z OSP Bełdno i OSP Żegocina. Tradycyjnie w tym dniu, przed południem błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny.  Po zapadnięciu zmroku odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, na która składa się: Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego,( w którą pięknie włączyły się kantorki} Amelia Pławecka, Dominika Bilska, Urszula Krawczyk i Milena Duś), Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna, w czasie której piękne kazanie wygłosił ks. Robert Osak. Rezurekcyjną mszę świętą uświetniła Orkiestra CKSiT w Żegocinie w nowym składzie pod batutą kapelmistrza Mieczysława Kędry. Uroczystym ogłoszeniem całemu światu radosnej wieści o zmartwychwstaniu Pana była procesja rezurekcyjna. W tym roku odbyła się ona ulicami Żegociny i zgromadziła ogromną liczbę parafian i gości. Dziękujemy druhom strażakom za obecność i zabezpieczenie  procesji.

Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie w naszej parafii Triduum Paschalnego i Mszy Rezurekcyjnej z głębi serca dziękujemy.

TRIDUUM PASCHALNE – WIELKI  PIĄTEK

Ceremonię Wielkiego Piątku rozpoczęła Droga Krzyżowa Strażaków z OSP w Bytomsku. Teksty czytał druh Ignacy Rożnowski. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu, ale nie odprawia się mszy świętej. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście.  Liturgię rozpoczęła milcząca procesja, podczas której kapłan wniósł przed ołtarz krzyż, a następnie dokonał aktu prostracji, czyli leżenia krzyżem, co jest znakiem najgłębszej adoracji i pokuty, oznacza także uniżenie się „człowieka ziemskiego” oraz smutek i ból Kościoła.  Kolejne elementy nabożeństwa to: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunia Święta i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W Liturgii Słowa naczelne miejsce zajmuje opis męki Pańskiej w relacji naocznego świadka wydarzeń – świętego Jana Apostoła. Pasje zaśpiewali: Krzysztof Łukasik, Grzegorz Gębski i Jerzy Mirowski ( 36 raz). Ostatnie kazanie pasyjne wygłosił ks. Proboszcz Bogusław Pasierb.  Po modlitwie powszechnej rozpoczęła się druga część liturgii Wielkiego Piątku – Adoracja Krzyża. Odsłonięcie Krzyża następuje w trzech etapach. Ukazując krzyż, sprawujący liturgię Ks. Proboszcz Bogusław  Pasierb śpiewał trzykrotnie słowa: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, wierni odpowiadali na wezwanie „Pójdźmy z pokłonem”.  Po Komunii Świętej nastąpiło przeniesienie w procesji Pana Jezusa do Grobu Pańskiego, a następnie odśpiewano wszystkie części Gorzkich Żali. Adoracja przy Grobie Pańskim trwała do godz. 24.00, przy grobie wartę pełnić rozpoczęli strażacy z jednostki OSP w Bytomsku.

TRIDUUM PASCHALNE – WIELKI CZWARTEK

Triduum Paschalne to nazwa uroczystości obchodzonych w Kościele katolickim pod koniec tak zwanego Wielkiego Tygodnia. Poprzedzają one Niedzielę Wielkanocną. Określenie to wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie „triduum” znaczy tyle co „trzy dni”, a zatem chodzi tu o: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Przymiotnik „Paschalny” wskazuje z kolei na związek owych uroczystości z hebrajskim świętem Paschy, podczas którego, jak podają Ewangelie, rozegrały się najważniejsze wydarzenia związane z ofiarą Jezusa Chrystusa: Ostatnia Wieczerza, męka oraz śmierć na krzyżu. Do Triduum Paschalnego zalicza się również Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego.

WIELKI CZWARTEK

 Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to więc święto wszystkich kapłanów. To dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele kapłanom zawdzięczamy.   
   Przedstawiciele parafii złożyły kapłanom ks. Proboszczowi Bogusławowi Pasierbowi, ks. Leszkowi Dudziakowi, ks. Robertowi Osakowi, ks. Piotrowi Klósce, ks. Janowi Wąchała,  życzenia i wręczyli róże oraz baranka wielkanocnego.  „Drodzy  Kapłani! Z okazji Waszego Święta my Parafianie życzymy Bożej radości, niech prowadzi Was w każdym dniu posługi. Życzymy wielu serc ludzkich pełnych życzliwości, gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny. Niech dobry Bóg obdarza Was nieustannie łaską i pokojem. Niechaj nie brakuje Wam entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy. A Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga. Niechaj wspiera Was  Maryja – Matka Kapłanów i nasz patron Święty  Mikołaj. Zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie. Szczęść Boże! Rozpoczęła się tradycyjna liturgia Wielkiego Czwartku. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” zamilkły dzwony i organy. Piękne kazanie wygłosił ks. Piotr Klóska o Eucharystii i kapłaństwie. W nabożeństwie uczestniczyło mnóstwo parafian i gości. Pod koniec ks. Proboszcz podziękował księżom za miłą współpracę oraz parafianom za życzliwość i życzenia,  po czym Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej Ciemnicą, gdzie rozpoczęła się cicha adoracja, która trwała do godziny 21.00.

NIEDZIELA  PALMOWA

Nabożeństwo Niedzieli Palmowej w dniu 24 marca 2024 roku, w osiemdziesiątą rocznice męczeńskiej śmierci Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z siedmiorgiem dzieci, ( Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących  Żydów pod okupacją niemiecką) rozpoczęło się przed żegocińskim kościołem parafialnym. Była pochmurna, chłodna pogoda. Przed wejściem do kościoła zgromadzili się licznie parafianie z palmami. Większość przyniosła piękne palmy, w większości wykonane samodzielnie, niektóre zostały zakupione,  tydzień wcześniej podczas akcji Szkolnego Koła Caritas w Bytomsku lub w Szkole Podstawowej im, Świętej Kingi w Żegocinie w czasie akcji świetlicy szkolnej. Te najwyższe, zostały przyniesione do kościoła wcześniej i tam też pozostały podczas całej niedzieli. Nabożeństwo poprowadził ks. Proboszcz Bogusław Pasierb wraz z celebransami: ks. Janem Wąchała i ks. Leszkiem Dudziakiem. Przed kościołem miało miejsce odczytanie pierwszego fragmentu Ewangelii, poświęcenie palm oraz procesja. Następnie wierni udali się do środka kościoła, w którym wkrótce rozpoczęła się msza święta. Tradycyjnie już podczas tej mszy świętej odczytano opis Męki Pańskiej z Ewangelii Św. Mateusza, kazanie rekolekcyjne wygłosił ks. Józef Głowa. W końcowej części mszy świętej Ks. proboszcz Bogusław Pasierb odczytał ogłoszenia parafialne i poinformował zebranych o planie nabożeństw w okresie Wielkiego Tygodnia. Po zakończeniu sumy w kościele odbył się tradycyjny konkurs palm.  Komisja w tym roku  po oglądnięciu palm i konsultacji zdecydowała przyznać nagrody. W kategorii najwyższa i najpiękniejsza palma wygrała i zdobyła:

 I miejsce –  palma Rodziny Piwowarczyków z Konic ( 10,5 m).

 II miejsce –  palma Rodziny Dudziaków ( 10 m) Żegocina,

 III miejsca: palma Rodziny Mirowskich ( 6 m),

                      palma Rodziny Paruchów ( 5,5 m) Bytomsko,

                      palma Rodziny Dudziców ( 5,5 m) Bełdno – Podlas,

                      palma Rodziny Matlegów ( 6 m) Bytomsko.

Wyróżnienia: palma Rodziny Szymbara ( 5,0 m) Bełdno oraz palma Filipa i Piotra Dziedzic ( 5 m) Bytomsko.

Wszystkie pozostałe palmy, których było bardzo dużo, również otrzymały nagrody Sponsorami nagród byli:  Proboszcz Parafii Żegocina – ks. Bogusław  Pasierb, Wójt Gminy Żegocina – P. Wojciech Wrona, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina – P. Grzegorz Gołąb, Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego  – P. Jerzy Błoniarz, Pan Jan Marcinek i sponsorzy anonimowi.  Wszystkim Sponsorom dziękujemy.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy w tym roku wykonali i przynieśli do poświęcenia przepiękne, własnoręcznie wykonane, tradycyjną metodą palmy!!!


   

 
   

 

WIELKA  SOBOTA

Wielka Sobota – to przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. W Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranci, lektorzy  DSM, również druhowie strażacy. Tradycyjnie w tym dniu, przed południem błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny.  Po zapadnięciu zmroku odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, na która składa się: Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna, w czasie której piękne kazanie wygłosił ks. Proboszcz Bogusław Pasierb. Rezurekcyjną mszę świętą uświetniła Orkiestra CKSiT w Żegocinie w nowym składzie i z nowym kapelmistrzem. Uroczystym ogłoszeniem całemu światu radosnej wieści o zmartwychwstaniu Pana była procesja rezurekcyjna. W tym roku odbyła się ona ulicami Żegociny i zgromadziła ogromną liczbę parafian i gości. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie w naszej parafii Triduum Paschalnego i Mszy Rezurekcyjnej z głębi serca dziękujemy.


WIELKI  PIĄTEK

Ceremonię Wielkiego Piątku rozpoczęła Droga Krzyżowa Strażaków z OSP w Bełdnie. Teksty czytał druh Jakub Grabiarz.  Z krzyżem wędrowali druhowie: Marcin Waligóra, Paweł Szymbara i Krzysztof Piaskowy. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu, ale nie odprawia się mszy świętej. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. Liturgię rozpoczęła milcząca procesja, podczas której kapłan wniósł przed ołtarz krzyż, a następnie dokonał aktu prostracji, czyli leżenia krzyżem, co jest znakiem najgłębszej adoracji i pokuty, oznacza także uniżenie się „człowieka ziemskiego” oraz smutek i ból Kościoła.  Kolejne elementy nabożeństwa to: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunia Święta i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W Liturgii Słowa naczelne miejsce zajmuje opis męki Pańskiej w relacji naocznego świadka wydarzeń – świętego Jana Apostoła. Przeczytali go:  ks. Piotr Klóska i  Wojciech  Błoniarz. Ostatnie kazanie pasyjne wygłosił ks. Piotr  Klóska.  Po modlitwie powszechnej rozpoczęła się druga część liturgii Wielkiego Piątku – Adoracja Krzyża. Odsłonięcie Krzyża następuje w trzech etapach. Ukazując krzyż, sprawujący liturgię Ks. Proboszcz Bogusław  Pasierb śpiewał trzykrotnie słowa: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, wierni odpowiadali na wezwanie „Pójdźmy z pokłonem”.  Po Komunii Świętej nastąpiło przeniesienie w procesji Pana Jezusa do Grobu Pańskiego, a następnie odśpiewano wszystkie części Gorzkich Żali. Adoracja przy Grobie Pańskim trwała do rana, przy grobie wartę pełnić rozpoczęli strażacy z jednostki OSP w Bełdnie.


TRIDUUM PASCHALNE

Triduum Paschalne to nazwa uroczystości obchodzonych w Kościele katolickim pod koniec tak zwanego Wielkiego Tygodnia. Poprzedzają one Niedzielę Wielkanocną. Określenie to wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie „triduum” znaczy tyle co „trzy dni”, a zatem chodzi tu o: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Przymiotnik „Paschalny” wskazuje z kolei na związek owych uroczystości z hebrajskim świętem Paschy, podczas którego, jak podają Ewangelie, rozegrały się najważniejsze wydarzenia związane z ofiarą Jezusa Chrystusa: Ostatnia Wieczerza, męka oraz śmierć na krzyżu. Do Triduum Paschalnego zalicza się również Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego.

WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to więc święto wszystkich kapłanów. To dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele kapłanom zawdzięczamy.   
Przedstawiciele parafii złożyły kapłanom ks. Proboszczowi Bogusławowi Pasierbowi, ks. Leszkowi Dudziakowi, ks. Robertowi Osakowi, ks. Piotrowi Klósce, ks. Janowi Wąchała,  ks. Januszowi Sądlowi,  życzenia i wręczyli kwiaty oraz baranka wielkanocnego.  „Drodzy  Kapłani! Z okazji Waszego Święta my Parafianie życzymy Bożej radości, niech prowadzi Was w każdym dniu posługi. Życzymy wielu serc ludzkich pełnych życzliwości, gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny. Niech dobry Bóg obdarza Was nieustannie łaską i pokojem. Niechaj nie brakuje Wam entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy. A Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga. Niechaj wspiera Was  Maryja – Matka Kapłanów i nasz patron Święty  Mikołaj. Zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie. Szczęść Boże! Rozpoczęła się tradycyjna liturgia Wielkiego Czwartku. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” zamilkły dzwony i organy. Piękne kazanie wygłosił ks. Robert Osak o Eucharystii i kapłaństwie. W nabożeństwie uczestniczyło mnóstwo parafian i gości. Pod koniec ks. Proboszcz podziękował księżom za miłą współpracę oraz parafianom za życzliwość i życzenia,  po czym Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej Ciemnicą, gdzie rozpoczęła się cicha adoracja, która trwała do godziny 21.00.


Porządek nocnej adoracji w Wielki Piątek

Prosimy zapoznać się z planem adoracji Pana Jezusa w Grobie. Te wyjątkowe dni powinny być wypełnione rozważaniem Męki Chrystusa, adoracją krzyża oraz modlitwą w skupieniu przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w miejscu adoracji.

Proponowany porządek:

19.3o – Gorzkie Żale cz. I, II, III

21.oo – Młodzież

22.oo    Zadziele

23.oo    Nowa Wieś

24.oo    Nagórze Góry

1.oo      Patrówka, Nadole. Piechówka, Brzeg

2.oo      Bytomsko

3.oo-    Górczyna

4.oo-    Przybyszówka i osiedle nad parkingiem

5.oo-    Bełdno i Konice

 Każda grupa niech prowadzi adorację przez pół godziny a następnie módlmy się w ciszy.

NIEDZIELA PALMOWA

Nabożeństwo Niedzieli Palmowej w dniu 2 kwietnia 2023 roku, w osiemnastą rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II – papieża Polaka, rozpoczęło się przed żegocińskim kościołem parafialnym. Była pochmurna, chłodna pogoda. Przed wejściem do kościoła zgromadzili się licznie parafianie z palmami. Większość przyniosła piękne palmy, w większości wykonane samodzielnie, niektóre zostały zakupione,  tydzień wcześniej podczas akcji Szkolnego Koła Caritas w Bytomsku lub w Szkole Podstawowej im, Świętej Kingi w Żegocinie w czasie akcji świetlicy szkolnej. Te najwyższe, zostały przyniesione do kościoła wcześniej i tam też pozostały podczas całej niedzieli ( palma Domowego Kręgu Rodzin, palma DSM). Najwyższa palma licząca 24 m została postawiona przy jednej z lip na placu przykościelnym. Nabożeństwo poprowadził ks. Piotr  Klóska. Przed kościołem miało miejsce odczytanie pierwszego fragmentu Ewangelii oraz poświęcenie palm oraz procesja. Następnie wierni udali się do środka kościoła, w którym wkrótce rozpoczęła się msza święta, odprawiana przez ks. Piotra Kłóskę i ks. Jana Wąchałę. Tradycyjnie już podczas tej mszy świętej odśpiewano opis Męki Pańskiej z Ewangelii Św. Mateusza. W podziale na role zaśpiewali: Krzysztof Łukasik, Wojciech Błoniarz i Jerzy Mirowski ( śpiewający Pasję od 35 lat). W końcowej części mszy świętej Ks. proboszcz Bogusław Pasierb odczytał ogłoszenia parafialne i poinformował zebranych o planie nabożeństw w okresie Wielkiego Tygodnia. Po zakończeniu sumy w kościele odbył się tradycyjny konkurs palm.  Komisja. W tym roku wyłącznie w męskim składzie, po oglądnięciu palm i konsultacji zdecydowała przyznać nagrody w dwóch kategoriach: najwyższa palma – powyżej 15 m oraz najpiękniejsza palma. Podobnie jak w roku poprzednim laureatów i nagród było bardzo dużo. W kategorii najwyższa palma powyżej 15 m wygrała i zdobyła I miejsce palma Rodziny Barczyków z Konic ( 24 m). W kategorii najpiękniejszych palm kolejność jest następująca: II miejsce palma Kręgu Rodzin ( 9,6 m), III miejsce palma DSM ( 5,6 m), IV miejsce: palma Rodziny Stachów ( 5,5 m) oraz palma Rodziny Mirowskich ( 5,5 m), V miejsce palma Rodziny Paruchów ( 5,0 m). Wszystkie pozostałe palmy otrzymały miejsce VI. Sponsorami nagród byli:  Proboszcz Parafii Żegocina – ks. Bogusław  Pasierb, Wójt Gminy Żegocina – P. Wojciech Wrona, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina – P. Grzegorz Gołąb, Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego  – P. Jerzy Błoniarz. Sponsorom dziękujemy. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy w tym roku wykonali i przynieśli do poświęcenia przepiękne palmy!!!