TRIDUUM PASCHALNE – WIELKI  PIĄTEK

Ceremonię Wielkiego Piątku rozpoczęła Droga Krzyżowa Strażaków z OSP w Bytomsku. Teksty czytał druh Ignacy Rożnowski. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu, ale nie odprawia się mszy świętej. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście.  Liturgię rozpoczęła milcząca procesja, podczas której kapłan wniósł przed ołtarz krzyż, a następnie dokonał aktu prostracji, czyli leżenia krzyżem, co jest znakiem najgłębszej adoracji i pokuty, oznacza także uniżenie się „człowieka ziemskiego” oraz smutek i ból Kościoła.  Kolejne elementy nabożeństwa to: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunia Święta i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W Liturgii Słowa naczelne miejsce zajmuje opis męki Pańskiej w relacji naocznego świadka wydarzeń – świętego Jana Apostoła. Pasje zaśpiewali: Krzysztof Łukasik, Grzegorz Gębski i Jerzy Mirowski ( 36 raz). Ostatnie kazanie pasyjne wygłosił ks. Proboszcz Bogusław Pasierb.  Po modlitwie powszechnej rozpoczęła się druga część liturgii Wielkiego Piątku – Adoracja Krzyża. Odsłonięcie Krzyża następuje w trzech etapach. Ukazując krzyż, sprawujący liturgię Ks. Proboszcz Bogusław  Pasierb śpiewał trzykrotnie słowa: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, wierni odpowiadali na wezwanie „Pójdźmy z pokłonem”.  Po Komunii Świętej nastąpiło przeniesienie w procesji Pana Jezusa do Grobu Pańskiego, a następnie odśpiewano wszystkie części Gorzkich Żali. Adoracja przy Grobie Pańskim trwała do godz. 24.00, przy grobie wartę pełnić rozpoczęli strażacy z jednostki OSP w Bytomsku.