TRIDUUM PASCHALNE – WIELKI CZWARTEK

Triduum Paschalne to nazwa uroczystości obchodzonych w Kościele katolickim pod koniec tak zwanego Wielkiego Tygodnia. Poprzedzają one Niedzielę Wielkanocną. Określenie to wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie „triduum” znaczy tyle co „trzy dni”, a zatem chodzi tu o: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Przymiotnik „Paschalny” wskazuje z kolei na związek owych uroczystości z hebrajskim świętem Paschy, podczas którego, jak podają Ewangelie, rozegrały się najważniejsze wydarzenia związane z ofiarą Jezusa Chrystusa: Ostatnia Wieczerza, męka oraz śmierć na krzyżu. Do Triduum Paschalnego zalicza się również Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego.

WIELKI CZWARTEK

 Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to więc święto wszystkich kapłanów. To dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele kapłanom zawdzięczamy.   
   Przedstawiciele parafii złożyły kapłanom ks. Proboszczowi Bogusławowi Pasierbowi, ks. Leszkowi Dudziakowi, ks. Robertowi Osakowi, ks. Piotrowi Klósce, ks. Janowi Wąchała,  życzenia i wręczyli róże oraz baranka wielkanocnego.  „Drodzy  Kapłani! Z okazji Waszego Święta my Parafianie życzymy Bożej radości, niech prowadzi Was w każdym dniu posługi. Życzymy wielu serc ludzkich pełnych życzliwości, gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny. Niech dobry Bóg obdarza Was nieustannie łaską i pokojem. Niechaj nie brakuje Wam entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy. A Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga. Niechaj wspiera Was  Maryja – Matka Kapłanów i nasz patron Święty  Mikołaj. Zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie. Szczęść Boże! Rozpoczęła się tradycyjna liturgia Wielkiego Czwartku. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” zamilkły dzwony i organy. Piękne kazanie wygłosił ks. Piotr Klóska o Eucharystii i kapłaństwie. W nabożeństwie uczestniczyło mnóstwo parafian i gości. Pod koniec ks. Proboszcz podziękował księżom za miłą współpracę oraz parafianom za życzliwość i życzenia,  po czym Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej Ciemnicą, gdzie rozpoczęła się cicha adoracja, która trwała do godziny 21.00.