NIEDZIELA  PALMOWA

Nabożeństwo Niedzieli Palmowej w dniu 24 marca 2024 roku, w osiemdziesiątą rocznice męczeńskiej śmierci Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z siedmiorgiem dzieci, ( Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących  Żydów pod okupacją niemiecką) rozpoczęło się przed żegocińskim kościołem parafialnym. Była pochmurna, chłodna pogoda. Przed wejściem do kościoła zgromadzili się licznie parafianie z palmami. Większość przyniosła piękne palmy, w większości wykonane samodzielnie, niektóre zostały zakupione,  tydzień wcześniej podczas akcji Szkolnego Koła Caritas w Bytomsku lub w Szkole Podstawowej im, Świętej Kingi w Żegocinie w czasie akcji świetlicy szkolnej. Te najwyższe, zostały przyniesione do kościoła wcześniej i tam też pozostały podczas całej niedzieli. Nabożeństwo poprowadził ks. Proboszcz Bogusław Pasierb wraz z celebransami: ks. Janem Wąchała i ks. Leszkiem Dudziakiem. Przed kościołem miało miejsce odczytanie pierwszego fragmentu Ewangelii, poświęcenie palm oraz procesja. Następnie wierni udali się do środka kościoła, w którym wkrótce rozpoczęła się msza święta. Tradycyjnie już podczas tej mszy świętej odczytano opis Męki Pańskiej z Ewangelii Św. Mateusza, kazanie rekolekcyjne wygłosił ks. Józef Głowa. W końcowej części mszy świętej Ks. proboszcz Bogusław Pasierb odczytał ogłoszenia parafialne i poinformował zebranych o planie nabożeństw w okresie Wielkiego Tygodnia. Po zakończeniu sumy w kościele odbył się tradycyjny konkurs palm.  Komisja w tym roku  po oglądnięciu palm i konsultacji zdecydowała przyznać nagrody. W kategorii najwyższa i najpiękniejsza palma wygrała i zdobyła:

 I miejsce –  palma Rodziny Piwowarczyków z Konic ( 10,5 m).

 II miejsce –  palma Rodziny Dudziaków ( 10 m) Żegocina,

 III miejsca: palma Rodziny Mirowskich ( 6 m),

                      palma Rodziny Paruchów ( 5,5 m) Bytomsko,

                      palma Rodziny Dudziców ( 5,5 m) Bełdno – Podlas,

                      palma Rodziny Matlegów ( 6 m) Bytomsko.

Wyróżnienia: palma Rodziny Szymbara ( 5,0 m) Bełdno oraz palma Filipa i Piotra Dziedzic ( 5 m) Bytomsko.

Wszystkie pozostałe palmy, których było bardzo dużo, również otrzymały nagrody Sponsorami nagród byli:  Proboszcz Parafii Żegocina – ks. Bogusław  Pasierb, Wójt Gminy Żegocina – P. Wojciech Wrona, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina – P. Grzegorz Gołąb, Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego  – P. Jerzy Błoniarz, Pan Jan Marcinek i sponsorzy anonimowi.  Wszystkim Sponsorom dziękujemy.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy w tym roku wykonali i przynieśli do poświęcenia przepiękne, własnoręcznie wykonane, tradycyjną metodą palmy!!!