Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie serdecznie zaprasza młodzież męską, lektorów i ministrantów wraz z Księżmi Opiekunami do udziału w dniu otwartym. Dzień otwarty w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbędzie się 27 kwietnia dokładnie o godz. 10.00. W programie adoracja, Msza św. pod przewodnictwem ks. dra Michała Dąbrówki, prezentacja w auli seminaryjnej, połączona z koncertem zespołu seminaryjnego Bethesda, wspólny obiad i możliwość zwiedzania seminarium.

BIERZMOWANIE  W NASZEJ PARAFII

09 kwietnia 2024 r.  o godz. 15.30 w kościele parafialnym w Żegocinie Ksiądz Biskup Leszek Leszkiewicz udzielił sakramentu bierzmowania uczniom  klas ósmych z Kamionnej, Rozdziela, Bytomska i Żegociny. To w sumie  70 kandydatów. 60 z nich pochodziło z  parafii  Żegocina, a 10 z parafii w Kamionnej. Do tego sakramentu dojrzałości przygotowywali młodzież naszej parafii  w SP Bytomsko – Pani katechetka Magdalena Pajor, w SP Rozdziele – ks. Piotr Klóska, a w SP Żegocina – ks. Robert Osak. Ks. Robert przygotował również młodzież parafii do uroczystości bierzmowania przez kilkudniowe spotkania w kościele, Słowo Boże i próby. Na początku homilii bp Leszek Leszkiewicz zapytał rodziców, czy patrząc na swoje dzieci, na to, jak żyją, są przekonani, że są dobrze przygotowani do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Podobne pytanie biskup zadał młodym. Zachęcił ich do zastanowienia się, czy ich rodzice są dobrze przygotowani do dzisiejszej uroczystości przyjęcia Ducha Świętego przez swoje dzieci. O udzielenie sakramentu dojrzałości kandydatom poprosiła najpierw delegacja rodziców, a w imieniu Parafii Żegocina i Kamionna ks. proboszcz Bogusław Pasierb, który złożył oświadczenie, że kandydaci dobrze przygotowali się do tego sakramentu, będącego uzupełnieniem chrztu świętego.

Bierzmowanie uważane jest za drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Jego istotą jest przekazanie wiernym „Znamienia Daru Ducha Świętego” i umocnienie ich wiary.
    Mszę świętą, podczas której ks. bp udzielił tego sakramentu, celebrował ks. Biskup Leszek Leszkiewicz, ks. dziekan Ryszard Kołodziej,  proboszczowie Parafii Kamionna – ks. Jerzy Jawor i Żegocina – ks. Bogusław Pasierb. W homilii skierowanej do zebranych  ksiądz biskup zaznaczył, : – W codziennym życiu stawiamy sobie różne cele, mniej i bardziej ważne. Jednak najważniejszym celem człowieka wierzącego jest niebo, życie wieczne z Bogiem, komunia z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Temu nadrzędnemu celowi powinny być podporządkowane wszystkie inne, bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli zyska cały świat, a na duszy szkodę poniesie i straci niebo? – pytał retorycznie bp Leszek.  Zwrócił uwagę, że podstawą w dążeniu do nieba jest uznanie pierwszeństwa Boga.  Zachęcił rodziców, świadków i młodzież do troski o siebie nawzajem oraz o osoby starsze, które mają ogromną wiedzę i mnóstwo czasu.

 Na zakończenie nabożeństwa ks. biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa, a młodzież podziękowała mu i wszystkim, którzy pomogli jej w drodze do sakramentu. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia bierzmowani otrzymali książki, z podpisem ks. Biskupa, które będą im przypominały ten dzień. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Alleluja! Jezus Żyje!

Ta radosna nowina dobiega dzisiaj z każdej świątyni. Wesoły nam dzień dziś nastał – śpiewamy wszyscy, bo Pan zmartwychwstał. Najważniejszą uroczystość Kościoła nazywamy Wielkanocą, ponieważ cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w Kościele,  gdyż dopiero swoim zmartwychwstaniem Chrystus potwierdził, że był prawdziwie Mesjaszem i Synem Boga. Cud zmartwychwstania przekonuje wszystkich, którzy mają dobrą wolę i chcą poznać prawdę. Dlatego Wielkanoc jest słońcem roku kościelnego, centrum wszystkich tajemnic, związanych z życiem i posłannictwem na ziemi Jezusa Chrystusa.